Compliance

Whitepaper ISO 19600

Compliance management system (CMS) guide

Et stigende antal regulativer, et øget fokus fra ledelse og myndigheder og en netop overstået krise på området har i stigende grad skabt et større behov for at blive/forblive compliant. De enkelte virksomheders interessenter forventer, at det interne juridiske organ sikrer compliance i hele værdikæden. Ønsker du at øge fokus på/forbedre jeres indsats ift. lovmæssige forpligtelser? Et compliance management system (CMS) vil reducere jeres ansvarsrisici og øge tilliden hos virksomhedens interessenter og kunder. En implementering af et CMS vil ofte resultere i flere vundne kontrakter, en reduktion i virksomhedens låneomkostninger og en general forbedring af virksomhedens brand/image.  

Siden publiceringen af ISO 19600 i 2014, har flere organisationer været i stand til at orientere sig imod en uniform standard på området. I dette whitepaper, er der mulighed for at lære hvordan ISO 19600 kan introduceres og integreres i jeres virksomhed. Endvidere er der også en guide i hvordan i nemt kan udføre audits og opnå certificeringer.

Andre emner som måske interesserer dig

Compliance

Whitepaper Uddelegering af opgaver

7 kriterier der i praksis kan hjælpe dig med at reducere din ansvarsrisiko på grund af en alt for bureaukratisk fordeling af arbejdsopgaverne. 

Download whitepaper
Auditeringer, Miljø og bæredygtighed

Whitepaper ISO 14001

Kompakt ekspertviden om ISO 14001-certificering. Præsenteret let forståeligt med tjeklister og konkret implementeringsplan. Din vejviser til den internationale standard for miljøledelsessystemer.

Download whitepaper
Compliance

Quentic Control of Work

Sørg for, at HSE-ledere, sikkerhedseksperter, fagligt personale og eksterne firmaer har det samme videnniveau, hvad angår planlægning af processer og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Videoen viser, hvordan …

Se video