Legal Compliance

Din vejviser til i ”paragraf-junglen”

Legal Compliance

Gør det lettere at overholde love og standarder. Minimer din risiko for erstatningsansvar.

Altid opdateret

Vedligeholdelsen af retstekster med få museklik. Sammenligninger med retsdatabaser foregår automatisk.

Undgå redundans

Retstekster lagres centralt. Intuitiv koordination af opgaver interessenterne imellem.

Mere gennemsigtighed

Praktiske datastrukturer og effektive filtre sørger for øget transparens.

Quentic Legal Compliance

Med Quentic-modulet Legal Compliance lever du forskriftsmæssigt op til alle krav, der er fastsat i de omfattende bestemmelser om arbejdsmiljø- og miljølovgivning - Reducer din risiko for erstatningsansvar til et minimum.

Modulet giver dig et unikt overblik i "paragrafjunglen" og gør det lettere for dig, at vurdere om der er et behov for at handle på juridiske problemstillinger. Du får effektive værktøjer til, at sikre at alle processer i hele virksomheden foregår i overensstemmelse med loven, og foretage den nødvendige dokumentation af dette.

Et overblik over de vigtigste funktioner

Funktioner i Quentic-modulet Legal Compliance

Juridisk oversigt opdateret

Få hjælp af Quentic til at fokusere på det væsentlige blandt de utallige paragraffer i lovgivningen om arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse og leve op til at leve op til dine indsatsforpligtelser. Den juridiske oversigt i Quentic sørger med sin strukturerede opbygning og praktiske opdateringsfunktioner for komplet vedligeholdte retsoplysninger og styrker din EHS-compliance.

Få mere at vide

Anlægsoversigt efter behov

Godkendelsespligtige anlæg og maskiner registreres med minimalt arbejde i anlægsoversigten i Quentic. Alt efter anlægstype har du adgang til specifikke beskrivelsesfelter. Takket være den intelligente tilknytning af yderligere fagoplysninger får du hurtigt en komplet beholdningsregistrering, som du også kan formidle eksternt med rapport- og eksportfunktioner.

Få mere at vide

Tekniske kontroller og vedligeholdelse

Tekniske kontroller og vedligeholdelse af driftsanlæg og arbejdsstoffer organiseres fuldstændigt og inden for fristerne med Quentic. Kontrolplanen viser dig for den aktuelle dag, hvornår hvilke undersøgelser skal foretages, og går direkte videre til forberedelse af opgaven. Alle kontrolresultater lagres overskueligt og indgår automatisk i den videre kontrolplanlægning.

Få mere at vide

Effektiv afvikling af godkendelser og afgørelser

Vil du tage nye anlæg i drift eller modificere eksisterende anlæg, skal du som regel indhente godkendelse hos myndighederne for at sikre tilstrækkelig arbejds- og miljøbeskyttelse. Med Quentic bevarer du overblikket under myndighedernes godkendelsesprocedurer og mestrer ansøgninger, kontrolprocesser, resultatdokumentation og implementering af påbud med bravur.

Få mere at vide

"Implementeringen af Quentic har haft stor strategisk og operativ betydning for os. Løsningen gør arbejdet lettere for alle ansatte. Desuden giver den et vigtigt bidrag til mere gennemsigtige arbejdsprocesser, hvilket myndighederne er meget opmærksomme på."

Mere indblik i HSE & CSR

Udvid din horisont med Quentic ressources: Ekspert knowhow og best practice inden for HSE, miljøstyring og bæredygtighed. Opdag relevante trends, nye strategier og få inspiration til at forbedre din generelle ledelse af HSE indsatsen.

Whitepaper DIN ISO 19600

Vil du gerne opnå retlig overensstemmelse på tværs af hele værdikæden? Få at vide i dette whitepaper hvordan du implementerer et Compliance Managementsystem (CMS), nedsætter ansvarsrisici, skaber tiltro og får gavn af en …

Download whitepaper

Quentic Legal Compliance

Reducer din ansvarsrisiko til et minimum! Få at vide hvordan Quentic støtter dig i at opfylde alle juridiske forpligtelser iht. gældende lovgivning. 

Se video

Pirelli Deutschland GmbH

Hvordan kan bilindustriens leverandører opretholde de strenge lovmæssige krav og auditeringer og således forblive konkurrencedygtige? Få at vide hvordan Pirelli er på den sikre side med Quentic.

Læs succeshistorie
Gå til ressourcekatalog

Quentic på 2 minutter

HSEQ og ESG for alle. Digital og tilpasset.

Opdag hvordan Quentic forbedrer din HSEQ og ESG ledelse og involverer alle relevante interessenter. Den browserbaserede software hjælper dig med alle opgaver inden for HSE. 

Digital dokumentation, organisering, evaluering - Med Quentic sparer du tid og strukturerer dine processer på en meningsfyldt og let måde. 

Quentic Demo

Opdag Quentic live direkte fra din skærm

Anmod om demo nu

X