Whitepaper ISO 45001

Gå ikke glip af skiftet fra OHSAS 18001 til ISO 45001. Sådan implementeres den internationale standard for arbejdsmiljø!

Whitepaper indhold

Opnå større retssikkerhed, færre driftsforstyrrelser, stærkere medarbejdermotivation og øget produktion: et godt arbejdsmiljø har mange fordele. Siden 12. marts 2018 er der en ny international anerkendt standard for arbejdsmiljøledelsessystemer: ISO 45001, som erstatter den tidligere standard BS OHSAS 18001 i 2021.

For BS OHSAS 18001-certificerede virksomheder betyder det: Strukturelle ændringer, tilpasninger og nogle yderligere krav. Ikke-certificerede virksomheder bør også overveje at implementere ISO 45001. Standarden følger high level-strukturen og kan således relativt let indarbejdes i et integreret ledelsessystem. Selv om ISO 45001 er baseret på BS OHSAS 18001, følger den en meget bredere tilgang: Den lægger vægt på den organisationsmæssige sammenhæng, ser på arbejdsvilkår i hele værdikæden og understreger ikke kun risici, men også muligheder for forbedring.

Ønsker du at benytte fordelene ved ISO 45001, opfylde kravene og implementere tiltag korrekt? Whitepaperet viser dig, hvordan du implementerer den internationale standard for arbejdsmiljø. Få fordel af nyttige tip, der hjælper dig med aktivt at inddrage medarbejdere og bliv certificeret!

Vær opmærksom på at indholdet I det downloadede materiale er på engelsk.

Vigtig varsel: 6 måneder til ISO 45001-overgangen!

Grundet coronaepidemien, er deadline for overgang til ISO 45001 forlænget 6 måneder til og med 30. september, 2021. I gennemsnit vil virksomheder der er certificeret efter OHSAS 18001 have behov for 9-14 måneder for at implementere de strukturelle ændringer, modifikationer og tillægskrav der skal til for at opnå den nye certifikation. Grib muligheden, og sørg for at begynde i tide!