Whitepaper ISO 14001

Implementer standarden, og bliv certificeret nu!

Whitepaper ISO 14001 - Den globale miljøledelsesstandard

Vi har alle et ansvar for at bidrage til naturens bevarelse og klimamålenes opnåelse. Hvis din virksomhed også vil ind på denne vej, kommer du ikke uden om den internationale standard ISO 14001 og et tilhørende ledelsessystem. Ved hjælp af denne standard kan du skabe forudsætningerne for en kontinuerlig forbedring af din organisations miljøresultater og dermed bidrage til beskyttelse af naturressourcerne og nå dine miljømål.

ISO 14001-certificering, step by step

Men hvordan træffer du en velfunderet beslutning om at indføre et miljøledelsessystem og lade din virksomhed ISO 14001-certificere? Hvad er de vigtigste krav i standarden, og hvordan opfylder du dem i praksis? Hvilke fordele er der ved standarden, og hvad kommer det til at koste? I dette whitepaper får du den nødvendige viden samt en konkret implementeringsplan med tjeklister over alle vigtige detaljer. 

Det får du:  

overblik over ISO 14001 

standardens krav  

implementeringsplan 

cost-benefit-analyse 

tjeklister 

Bemærk: whitepaperet er på engelsk.

Vidste du det? Økologisk ansvarlighed er ikke kun godt for miljøet. 

Den verdensøkonomiske elite går op i bæredygtighed. Det er der også økonomiske grunde til – ud over den fælles vision om en sund verden der er værd at leve i. At orientere sig efter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (på engelsk ”Sustainable Development Goals” eller bare SDG) åbner mange nye muligheder med en markedsvolumen på skønsmæssigt 12 billioner USD!