Undervisningsbeviser

Med Quentic softwaremodulet Online Undervisninger

Med Quentic er gennemførelse af onlineundervisning uden problemer. Hvis du vil have et overblik over deltagelser og resultater, kan du anvende indbyggede evalueringer eller alt efter berettigelse målrettet se de enkelte personers kvalifikationer. Udstedelse af certifikater sker selvstændigt, således at enhver deltager til enhver tid kan få undervisningsbeviser - fx til de årlige undervisninger.

Undervisningsbeviser straks ved hånden.

Så nemt er det med Quentic!

Fastslå succes ved læring

 • Valgfrie succeskontroller ved læring: Spørge om forståelse af undervisningsindhold 
 • Direkte resultat for hver deltager efter gennemførelsen 
 • Ved ikke bestået kan en deltager - alt efter angivelse - igen se ind i undervisningsindhold og gentage forespørgslen
 • Kvalifikationer der er erhvervet med succes og deres gyldighedsfrister bliver registreret automatisk i systemet
 • Adskilt administration af medarbejdere og besøgerkvalifikationer garanterer indsigt efter kompetence
 • Der bliver automatisk taget hensyn til den videre undervisningsplanlægning efter alle dokumenterede kvalifikationer

Dokumentere kvalifikationer

Udstede certifikat

 • Personaliseret certifikat bliver udstedt til enhver deltager efter ønske og nævner kvalificeringsindhold og gyldigheder 
 • Certifikater til undervisning af besøgende kan sendes til en printer, fx i receptionsområdet i virksomheden 
 • Det er muligt efterfølgende at opkalde ethvert certifikat centralt i Quentic
 • Statistikker giver overblik over gennemførte onlineundervisninger
 • Opdele antal gennemførelser fx efter organisationsenheder 
 • Udførlige evalueringer for at se den totale undervisningsstyring

Foretag evalueringer


Undervise online eller på stedet

Uder over fleksibel onlineundervisning kan du med Quentic også planlægge og registrere undervisningsterminer, der klassisk finder sted på stedet og registrere resultater. For at du kan beholde det samlede overblik i undervisningsstyring, bliver beviserne af samtlige undervisninger sammenføjet i modulet arbejdssikkerhed.

For en central undervisningsstyring

Alle oplysninger til online- såvel som undervisning på stedet løber sammen i modulet arbejdssikkerhed i en oversigt.

Test Quentic gratis i 14 dage.

Whitepaper HSE-ledelse af underleverandører

Når underleverandører udfører arbejde for din virksomhed, er du ansvarlig for sikkerheden. Læs bl.a. om hvordan du ved hjælp af software, kan forbedre hele arbejdsmiljøindsatsen og styringen af dine underleverandører.

"Quentic: Mindre stress. Mere kvalitet."