Permits to work

Med Quentic softwaremodulet Control of Work

Der er ved farligt arbejde pligt til at udstede Permits to work, for eksempel på grund af farlige stoffer, fare for fald eller elektrisk højspænding. Quentic hjælper dig med en effektiv fremgangsmåde og med at bevare overblikket ved selv et højt antal påkrævede godkendelser. Gør HSE-management og virksomhedsdrift sikkert i én arbejdsgang!

Organiser Permits to work (PTW)

Så let er det med Quentic!

Oprettelse af Permits to work

 • Opret individuelle Permits to work, eller afled dem fra eksisterende Permits to work
 • Du kan vælge mellem definerede Permit to work-typer
 • Præcise oplysninger om arbejdsopgave, tidspunkt og udførelse
 • Målrettet forberedelse af parallelle processer på stedet
   
 • Forbind farevurderinger, og klassificér risici ved opgaver, arbejdsudstyr farlige stoffer
 • Definer beskyttelsesforanstaltninger for alle arbejdsfaser før, under og efter arbejdet 
 • Gengiv processer til isolation og Lock Out/Tag Out (LOTO)

Gengivelse af risici og beskyttelsesforanstaltninger

Regulering af frigivelse og anvendelse

 • Entydig udpegelse af deltagere og deres ansvarsområder
 • Transparente statusoplysninger for oprettelse og anvendelse af Permits to work
 • Standardiseret frigivelsesproces skaber sikkerhed i processen
 • Hensyntagen til afbrydelser og nødsituationer
 • Permits to work som dokumenter til udskrift til underskrift og til at hænge op
 • Revisionssikre, konsistente oplysninger i ét centralt system
 • Dashboard som oversigt over alle Permits to work i realtid
 • Nøgletal til eksisterende og forventede Permits to work
 • Udled aktuelle behov for handling

Kontrol af brugen af Permits to work

Forbundne informationer, mindre arbejde

Som en centralt og modulært, opbygget softwareløsning gør Quentic det lettere for dig at dele faglige oplysninger med andre kollegaer og afdelinger. I dine egne opgaver kan du bygge videre på eksisterende indhold og med få museklik oprette krydshenvisninger. Du sparer tid, og det sikres, at alle oplysninger er aktuelle.

Farevurderinger for opgaver

Med software-modulet Quentic Arbejdsmiljø opretter du komplette farevurderinger for opgaver og arbejdsmidler.

Test Quentic gratis i 14 dage.

Whitepaper HSE-ledelse af underleverandører

Når underleverandører udfører arbejde for din virksomhed, er du ansvarlig for sikkerheden. Læs bl.a. om hvordan du ved hjælp af software, kan forbedre hele arbejdsmiljøindsatsen og styringen af dine underleverandører.

"Implementeringen af Quentic har haft stor strategisk og operativ betydning for os. Løsningen gør arbejdet lettere for alle ansatte. Desuden giver den et vigtigt bidrag til mere gennemsigtige arbejdsprocesser, hvilket myndighederne er meget opmærksomme på."