Risikovurderinger

Med Quentic softwaremodulet Arbejdsmiljø

De sædvanlige trin i hver farevurdering klarer du næsten intuitivt med Quentic. Følg softwarens brugerflade, og identificer foreliggende farer, gennemfør en risikovurdering, og bestem de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. Automatiserede funktioner gør arbejdet lettere, så du hurtigt kan udarbejde det færdige dokument.

Opret en farevurdering.

Så nemt er det med Quentic !

Bestem anvendelsesområde

 • Gennemfør fareanalyser for aktiviteter, forretningsområder og arbejdsoperationer
 • Skabeloner til hurtig oprettelse af lignende farevurderinger
 • Tildel ansvarlige personer, f.eks. til reviews, og informer dem via e-mail
 • Offline-funktion muliggør også farevurderinger uden direkte adgang til Quentic
 • Anvend farer fra foruddefinerede kataloger
 • Tilføj dine egne farer, så andre kolleger kan genbruge dem
 • Risikovurdering efter 3-faktormetoden, dvs. med hensyntagen til følger, hyppighed og sandsynlighed
 • Gem billeder af faresituationer

Dokumenter farer

Afled beskyttelsesforanstaltninger

 • Automatisk indføring af de anbefalede beskyttelsesforanstaltninger for hver fare
 • Suppler ved behov med yderligere tekniske, organisatoriske og personlige beskyttelsesforanstaltninger
 • Implementeringsstatus for hver beskyttelsesforanstaltning skaber gennemsigtighed om gennemførelse af foranstaltninger
 • Særskilt opfølgning på farer efter implementering af beskyttelsesforanstaltninger
 • Overfør farevurdering til et standardiseret udskriftsformat med et museklik
 • Den færdige farevurdering bliver sendt direkte til berørte brugere på deres personlige oversigt
 • Versionsstyring gør det muligt at spore opdateringer af indholdet

Forbered færdigt dokument

Revisioner sikrer, at alt er opdateret

For at holde alle angivelser i dine farevurderinger opdateret, sender Quentic efter ønske automatiske påmindelser om opdatering. Hver revision du gennemfører bliver overskueligt dokumenteret sammen med resultatet. Med historik for dataposterne i hver farevurdering kan du også efterfølgende se, hvilke ændringer der er foretaget.

Risikovurderinger for farlige stoffer

Risikovurderingerne specielt tilpasset farlige stoffer organiserer du i Quentic-modulet Farlige Stoffer.

Test Quentic gratis i 14 dage.

"De eksterne konsulenter kan problemfrit tilkobles direkte via Quentic. Efter de har fået tildelt adgangsrettigheder, kan de indtaste risikovurderinger på baggrund af inspektionen direkte i vores system. På den måde kan alle involverede samarbejde."

Whitepaper ISO 45001

Gå ikke glip af skiftet fra OHSAS 18001 til ISO 45001. Lær, hvordan du drager fordel af ISO 45001, opfylder kravene og bliver certificeret!