Efter bekendtgørelser fra det tyske forbund for kemisk industri (VCI) bliver det stadigt vanskeligere for den tyske kemifabrik at forblive konkurrencedygtig på det globale marked. Branchen står over for den enorme udfordring, det er at fremtidssikre sin egen konkurrenceevne. Den mellemstore kemivirksomhed ISP Marl GmbH har forberedt sig på fremtidens udfordringer med onlinesoftwaren Quentic til arbejdssikkerhed, miljøledelse og bæredygtighed. I denne henseende står bedre dokumentstyring såvel som beskyttelsen af mennesker og miljø i centrum.

I Chemiepark Marl i det nordlige Ruhr-distrikt beskæftiger ISP Marl GmbH omkring 250 medarbejdere. Som datterselskab til den amerikanske kemivirksomhed Ashland Inc. står selskabet for driften af ISP's (International Specialty Products Inc.) største produktionsanlæg uden for USA. På det 40.000 kvadratmeter store fabriksområde driver den moderne kemifabrik to produktionslinjer til fremstilling af special-, filter og industrikemikalier.

Arbejderbeskyttelse, anlægssikkerhed og miljøbeskyttelse har højeste prioritet i forbindelse med håndtering af kemikalier. ISP Marl sluttede sig derfor til VCI's "Responsible Care"-initiativ, som står for kontinuerlig forbedring af sikkerheden samt sundheds- og miljøbeskyttelse. Derudover er virksomhedens miljøledelsessystem certificeret i henhold til både den internationale standard ISO 14001 samt EMAS-forordningen (fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision). Inden for rammerne af kvalitetsstyring i henhold til ISO 9001 er virksomheden konstant på udkig efter løsninger, der yderligere kan forbedre deres processer inden for kvalitet, miljøbeskyttelse og sikkerhed på langt sigt.

Det lykkedes ganske vist ISP Marl at få deres kvalitets- og miljøledelsessystemer certificeret, men virksomheden manglede imidlertid en klar struktur, hvad angik deres egen dokumentation. Det interne Access-baserede system var for kompliceret og uoverskueligt og kunne ikke længere indfri auditørernes stigende krav. I 2012 implementerede virksomheden derfor onlinesoftwaren Quentic, som muliggør central indsamling, analyse og lagring af samtlige oplysninger vedrørende arbejdssikkerhed og miljøledelse. Den integrerede dokumentstyring sørger nu for, at alle medarbejdere altid har adgang til den nyeste version af alle bilag. Takket være den automatiske arkivering og versionering forbliver ændringer imidlertid forståelige på langt sigt. Al adgang til dokumenter styres via de fastlagte brugerrettigheder.

ISP Marl koordinerer alle revisioner vedrørende kvalitets- og miljøcertificering i modulet Risiko og Auditeringer. Programmer og mål gengives i softwaren på overskuelig vis, revisionsdeltagere registreres med et klik med musen og informeres i rette tid via e-mail. Ved hjælp af en personlig oversigt kan brugerne få adgang til de forestående foranstaltninger, som de selv er involverede i, samt få vist tidsfrister og implementeringsforløb. Miljøansvarlige, sikkerhedspersonale, direktionen og eksterne auditører integreres på en måde, som modsvarer de opgaver, der skal udføres. Takket være omfattende analysemuligheder kan korrigerende foranstaltninger udledes direkte, og revisionsrapporter, herunder samtlige spørgsmål, vurderinger og billeder, kan genereres på kort tid.

Hvad angår arbejdsområder, driftsmidler og aktiviteter opretter kemivirksomheden nu standardiserede farevurderinger og brugsanvisninger samt oplysninger vedrørende beskyttelsesforanstaltninger, førstehjælp og bortskaffelse. Disse dokumenter er altid aktuelle i fagmodulet Arbejdsmiljø og er nemme at vedligeholde takket være den standardiserede fremgangsmåde. Redundans og dobbeltarbejde er således ryddet af vejen – og det er noget, der sparer tid og penge. Med implementeringen af Quentic lykkedes det virksomheden at opnå en slags synergieffekt mellem de to lokaliteter: Frem for alt koordineres farevurderinger for farlige stoffer nu på langt mere effektiv vis mellem de to fabriksanlæg. På den måde behøver hver lokalitet ikke at udarbejde hver eneste foranstaltning fra bunden af.

Siden 2012 har ISP Marl benyttet sig af følgende Quentic-moduler med godt resultat:

  • Quentic Core
  • Arbejdsmiljø
  • Risiko og Auditeringer
  • Farlige Stoffer

"Med Quentic fik vi et centralt og stabilt redskab, hvor alle data er struktureret tydeligt og enkelt, og hvor alle dokumenter administreres systematisk."

Test Quentic gratis i 14 dage.