Compliance

Whitepaper Uddelegering af opgaver

Hvordan en reduceret indsats, kan resultere I øget refleksion: Overhold loven, reducér jeres risici

Virksomheder har I dag en lang række lovmæssige forpligtelser de skal overholde. For at sikre at disse forpligtelser overholdes, fordeles de opgaver der er forbundet hermed, ofte ligeligt mellem alle ledere og mellemledere - med utilsigtede konsekvenser til følge. Dette resulterer ofte i øget bureaukrati der modarbejder det benyttede ledelsessystem, og hvor forudsætningen er at alle involverede har samme viden og er på samme tekniske niveau. Men, der er faktisk en smartere måde at gøre tingene på: Dette whitepapers sigte er at vise hvordan man på en praktisk måde kan fordele komplekse juridiske arbejdsopgaver internt i organisationen. Inkluderer 7 nemt implementerbare tiltag. Vær opmærksom på at indholdet I det downloadede materiale er på engelsk.

Andre emner som måske interesserer dig

X