Sikkerhed på arbejdspladsen, Digitalisering

Safety Management Trend Report 2020

Perspektiver fra ledende eksperter

Digitalisering, software, kunstig intelligens og big data – alt dette former allerede det moderne arbejdsmiljø. Men betyder det så samtidig at disse teknologier er alment brugt? Og hvilken indflydelse vil coronapandemien få på digitaliseringen af arbejdsmiljøområdet?

I vores Safety Management Trend Report 2020, ser ledende eksperter på relevante trends, og de er enige: Digital innnovation har påvirker arbejdsmiljøarbejdet i en positiv retning. Digitaliseringen har tilvejebragt øget struktur og indsigt. Og det ekstra skub, som tiltagene coronavirussens spredning har givet det digitale arbejde generelt, vil sikkerhedsområdet også få gavn af på lang sigt.Internet of things (IoT), robotter og sensorer har åbnet utallige muligheder for gøre arbejdet sikrere. Tillige er det ikke længere ualmindeligt at analysere big data vha. kunstig intelligens. Men medfører de nye teknologier såsom AI og 5G nye sikkerhedsmæssige udfordringer?

De medvirkende eksperter kalder deres tilgang ”Safety II”, ”Safety done differently” eller ”behavior-based safety” – terminologien varierer – Men en ting er de dog enige om: Til syvende og sidst handler det altid om mennesker. Det er netop derfor også vigtigt at have hjerte og sind med i arbejdsmiljøarbejdet for at skabe en bæredygtig og positiv kultur. Lederskab, kommunikation, engagement og motivation er nøglefaktorer. Men hvor stærke er vi egentlig på de områder?

Læs den nyeste safety management trend report, og bliv klogere på ovenstående. Thought leaders fra ni lande evaluerer og diskuterer trends, og giver et indblik i deres perspektiver og vurderinger af fremtidens muligheder og udfordringer i henhold til den nyeste udvikling.

Hvilke trends bør vi give ekstra opmærksomhed I år?

”Den vigtigste trend har ikke noget at gøre med avanceret teknologi eller ny teori. Den nyeste og vigtigste trend i 2020 er continuous improvement (CI).”

Professor Dr. Andrew Sharman

”Værdibaseret arbejdsmiljøarbejde er ved at blive mainstream. Kald det for ”Safety culture”, ”Vision”, ”Leadership” eller hvad end du har lyst til.”

Eduardo Blanco-Munoz

Hvor ser du muligheder for forbedring?

”Der er stadig store muligheder for forbedring inden for undervisning og vidensdeling. Undervisning indbefatter også en verifikation af de effekter eventuelle ændringer medfører, og det gør man næsten ikke idag.”

Jop Groeneweg

Hvilke teknologier har haft den største indvirkning på sikkerheden de seneste år?

”Smartphones. I takt med at de bliver bedre, hurtigere og billigere vil de blive mere og mere integrerede i vores liv, også på arbejdspladsen. Flere bruger dem allerede i høj grad, hvilket skaber store muligheder og udfordringer.”

Ron Gantt

Hvilket indvirkning ser du fremtidige teknologier får på arbejdsmiljøledelse?

”Kunstig intelligens medfører nye menneske-maskine samarbejder. Det fordrer en gentænkning af maskinsikkerhed. IoT vil til dels gøre sikkerhed afhængig af internetsikkerhed. Det sidste er allerede tilfældet i dag.”

Gerard Zwetsloot

Hvem er det der former fremtiden inden for arbejdsmiljøledelse?

”Alle der hver dag arbejder aktivt med HSE for at inspirere internt i organisationen. Vi har brug for passion, entusiasme og kreativitet i HSE communitiet og se flere medarbejdere der hver dag nyder denne nye rolle.”

Davide Scotti

Andre emner som måske interesserer dig

Digitalisering, Sikkerhed på arbejdspladsen

Safety Management Trend Report 2022

Arbejdsmiljøarbejdet er i 2022 karakteriseret ved ESG, Industri 4.0, håndtering af stress og ledelse generelt. Læs omkring den udvikling de internationale eksperter forudser, og hvordan du tackler den.

Download whitepaper
Sikkerhed på arbejdspladsen

Behavior-Based Safety: Fra teori til praksis

Lær det grundlæggende omkring Behavior-Based Safety. Hvordan implementeres konceptet I din virksomhed? Og hvordan Quentics software kan hjælpe dig på vej.

Se webinar
Sikkerhed på arbejdspladsen

Quentic Arbejdsmiljø

Hvordan kan HSE-software støtte dig i at forbedre arbejdsmiljøet på lang sigt, gøre medarbejderne entusiastiske og reducere ansvarsrisici? Se hvordan du med Quentic kontinuerligt forbedrer sikkerhedsstandarder i henhold …

Se video

X