Compliance

ISO 37301 Whitepaper

8 ting du bør vide omkring den nye standard. Udfør effektive audits, og bliv certificeret!

ISO 19600 bliver erstattet af ISO 37301

DIN ISO 37301 er en såkaldt Type A standard, og er i modsætning til ISO 19600 certificerbar. Når det er sagt, er 90% af den nye standard baseret på ISO 19600. Virksomheder som tidligere har tilpasset sig ISO 19600 behøver dermed ikke foretage radikale ændringer.

Et lille smugkig på vores whitepaper

I vores whitepaper, vil vores partner SAT GmbH & Co. KG demonstrere hvordan du kan:

  • Drage fuld fordel af den nye standard

  • Implementere den nye standard

  • Træne medarbejdere

  • Udføre audits effektivt

  • Blive certificeret

Compliance Management System (CMS), hvorfor?

Øgede lovmæssige krav, nye ansvarsmæssige udfordringer for ledelsen og skandaler der har stillet virksomheders ry på spil, har resulteret i at mange organisationer er blevet mere opmærksomme på problemer ifm. compliance. Interessenterne forventer at virksomheden opretholder en lovmæssig konformitet der gennemsyrer hele værdikæden. Vil i gerne forbedre jeres compliance ift. lovmæssige krav og andre standarder? Ved at benytte et compliance management system (CMS) reduceres ricisi og tilliden forøges. Det er især fordelagtigt når der skal landes nye kontrakter. Der ses ofte også en forbedring af virksomhedens generelle ry.

 

Andre emner som måske interesserer dig

Compliance

Whitepaper DIN ISO 19600

Vil du gerne opnå retlig overensstemmelse på tværs af hele værdikæden? Få at vide i dette whitepaper hvordan du implementerer et Compliance Managementsystem (CMS), nedsætter ansvarsrisici, skaber tiltro og får gavn af en …

Download whitepaper
Compliance

Whitepaper Uddelegering af opgaver

7 kriterier der i praksis kan hjælpe dig med at reducere din ansvarsrisiko på grund af en alt for bureaukratisk fordeling af arbejdsopgaverne. 

Download whitepaper
Compliance

Quentic Control of Work

Sørg for, at HSE-ledere, sikkerhedseksperter, fagligt personale og eksterne firmaer har det samme videnniveau, hvad angår planlægning af processer og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Videoen viser, hvordan …

Se video

X