Auditeringer, Miljø og bæredygtighed

Whitepaper ISO 14001

Implementer standarden, og bliv certificeret nu!

ISO 14001 - Den globale miljøledelsesstandard

Vi har alle et ansvar for at bidrage til naturens bevarelse og klimamålenes opnåelse. Hvis din virksomhed også vil ind på denne vej, kommer du ikke uden om den internationale standard ISO 14001 og et tilhørende ledelsessystem. Ved hjælp af denne standard kan du skabe forudsætningerne for en kontinuerlig forbedring af din organisations miljøresultater og dermed bidrage til beskyttelse af naturressourcerne og nå dine miljømål.

ISO 14001-certificering, step by step

Men hvordan træffer du en velfunderet beslutning om at indføre et miljøledelsessystem og lade din virksomhed ISO 14001-certificere? Hvad er de vigtigste krav i standarden, og hvordan opfylder du dem i praksis? Hvilke fordele er der ved standarden, og hvad kommer det til at koste? I dette whitepaper får du den nødvendige viden samt en konkret implementeringsplan med tjeklister over alle vigtige detaljer. 

Det får du:
  • overblik over ISO 14001

  • standardens krav

  • implementeringsplan

  • cost-benefit-analyse

  • tjeklister

Bemærk: whitepaperet er på engelsk.

Vidste du det? Økologisk ansvarlighed er ikke kun godt for miljøet. 

Den verdensøkonomiske elite går op i bæredygtighed. Det er der også økonomiske grunde til – ud over den fælles vision om en sund verden der er værd at leve i. At orientere sig efter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (på engelsk ”Sustainable Development Goals” eller bare SDG) åbner mange nye muligheder med en markedsvolumen på skønsmæssigt 12 billioner USD! 

Quentic: Eksperter og partnere inden for miljøledelse

EHS- og CSR-softwareløsningen Quentic er unik til hjælpe brugerne med at implementere, vedligeholde og forbedre en omfattende miljøledelsessystem i overensstemmelse med ISO 14001. DEKRA Assurance Services GmbH fortsætter med at bekræfte dette med regelmæssige audits.

Andre emner som måske interesserer dig

Miljø og bæredygtighed

Whitepaper bæredygtighedsledelse

Er du klar over de 12 fordele ved struktureret bæredygtighedsledelse? Få at vide hvordan virksomheder reducerer omkostninger og risici, opfylder stakeholder-forventninger, forbedrer markedsmulighederne og dermed sikrer …

Download whitepaper
Sikkerhed på arbejdspladsen, Digitalisering

Safety Management Trend Report 2020

Digitalisering og nye teknologier fremmer arbejdsmiljøet. Men udnytter vi dem også effektivt? Og får vi de ansattes hjerte og forstand med? Førende eksperter bedømmer udvikling, udfordringer og succesfaktorer.

Download whitepaper
Miljø og bæredygtighed

Quentic Bæredygtighed

Bedøm dine sociale, miljømæssige og økonomiske indsatsområder centralt i en HSE-software. Få at vide hvordan du fremmer informationsudveksling og samarbejde med Quentic og skaber et velfunderet beslutningsgrundlag.

Se video