Målsætning

Vores inspiration

Hvad er vores drivkraft? – Vores motivation

Vi er stolte af, at vi gennem vores arbejde kan yde et meningsfyldt bidrag til samfundet, menneskeheden og miljøet. Med vores innovative softwareløsninger styrker vi arbejdssikkerheden, miljøstyringen og bæredygtigheden i virksomheder over hele verden. Komplekse fagemner og øgede juridiske krav møder vi gennem vores ydelser med klarhed og orientering. Med produkter af høj kvalitet og fremragende service skaber vi begejstring omkring hele opgaveområdet.

Hvor vil vi hen? – Vores målsætninger

Vi positionerer os som europæisk markedsleder, der samler og standardiserer alle HSE- og CSR-processer i én software. Vi går efter en ansvarlig vækst. Vores kunder ser os som en pålidelig udbyder af løsninger, og en udbyder, der flytter sig i takt med tiden. Vi er først tilfredse, når kunden håndterer styringen af HSE- og CSR-områderne på den bedst mulige måde og kan optimere den fortløbende. Vi gør vores kunder til fans.

Hvordan arbejder vi? – Vores strategi

Aktiv udvikling af markedet

Vi er en virksomhed i vækst, der inden for kort tid har indtaget en foregangsrolle på markedet for HSE-software, og vi præger hele tiden dette med vores idéer. Vores handlinger er også baseret på markedskravene. Ændringer af love og regler og udviklingen inden for HSE-området og it-området bliver fulgt og vurderet af os og alt efter relevans implementeret i vores produktudvikling gennem korte handlingscykler.

I dialog med vores kunder

Vores handlinger er hele tiden fokuseret på vores kunders succes og tilfredshed. Vores fordring er langvarige kunderelationer, der er præget af en direkte dialog i partnerskab. Kun på basis af et fortløbende samspil kan vi udvikle praksisorienterede ydelser og gøre vores kunder til begejstrede fans.

Internationalt netværk

I vores kerneforretning fokuserer vi på udviklingen og anvendelsen af HSE-software. Mere dybdegående faglig rådgivning omkring indholdet tilbyder vi i tæt samarbejde med vores partnere. Sammen med specialiserede rådgivningsvirksomheder dækker vi alle facetter inden for arbejdssikkerhed, miljøstyring og bæredygtighed.

Begejstrede medarbejdere

Begejstringen for det, vi har præsteret sammen, er en fast del af vores virksomhedskultur. Bag dette står kompetente, engagerede og motiverede medarbejdere, hvis udvikling, sundhed og tilfredshed vi løbende investerer i. Vi fremmer beslutningsfrihed, vidensoverdragelse og aktiv feedback, har tillid til den enkeltes selvstændige arbejde og sørger for et behageligt arbejdsklima.

Hvad er vigtigt for os? – Vores værdier

Vi er troværdige.

Vi er vokset i fællesskab og ved, hvem vi er. Alle vores ydelser kommer fra ét sted, fra vores team. Man kan stole på vores løfter. Vores troværdighed er et resultat af både vores kompetencer og vores erfaring fra talrige projekter.

Vi kommunikerer forpligtende.

Vores kommunikation og vores fremtoning er konsekvent og ensartet videreformidlet. Vi kommer med klare udsagn over for kunder, interessenter, partnere og kollegaer og reagerer forpligtende.

Vi er fair.

Vi værdsætter alsidighed og forskellige synspunkter. Vi vurderer ikke ud fra etnicitet, religion eller seksuel orientering og tolererer ingen form for diskrimination. Vi behandler hinanden og andre med respekt.

Vi inddrager.

I takt med at vi er vokset, satser vi på en styrkelse af den interne kommunikation. Regelmæssige teamevents og passende kommunikationskanaler styrker den indbyrdes forbindelse.

Vi handler redeligt.

Vi holder os til gældende ret, tager afstand fra enhver form for misbrug af gensidige fordele og handler altid efter bedste viden og samvittighed.

Vi tager ansvar.

Vores virksomhedsmæssige handlinger går i tråd med samfundsansvar og udgør grundlaget for vores funktion som forbillede på HSE-området. Vores SaaS-løsning gøres tilgængelig gennem et bæredygtighedsorienteret high-security-datacenter, der udelukkende anvender økostrøm og har en energieffektivitet over gennemsnittet. Vores social ansvar varetager vi ved at understøtte regionale initiativer og støtte projekter, der fremmer områderne arbejdssikkerhed, miljøbeskyttelse, bæredygtighed og digitalisering.

Mangfoldighed - et kodeord hos Quentic

Hos Quentic efterlever vi en kultur der er kendetegnet ved et sammenhold hvor alle frit kan udvikle og udleve de sider af deres personalitet de ønsker - Uanset køn og kønsidentitet, nationalitet, etnisk oprindelse, religion og tro, handicap, alder, seksuel orientering og identitet. Som et bærende element i vores mangfoldighedspolitik skaber vi et arbejdsmiljø der er fri for fordomme. Påskønnelse og gensidig respekt er stærkt forankret i vores værdier. Når alt kommer til alt, fremkommer der med fokus på diversitet altid det samme resultat - det bedste resultat!

X