Om Quentic GmbH

De bedste ydelser fra ét sted

Quentic er et produkt fra Quentic GmbH. Siden vores etablering i 2007 er vi som vækstorienteret virksomhed en førende specialist inden for standardiserede softwareløsninger i relation til arbejdssikkerhed, miljøstyring og bæredygtighed. Vi udvikler i tæt sammenarbejde med vores kunder softwareløsninger, der gennem betjeningsvenlighed, høj sikkerhed og maksimal tilpasningsevne til individuelle virksomhedsprocesser viser deres værdi. Dal 2022 Quentic fa parte del gruppo AMCS, leader globale nella fornitura di software e tecnologie integrate per i settori dell'ambiente, delle utilities, dei rifiuti e riutilizzo delle risorse.

Vores Quentic-software udgør en fælles platform for alle opgaver, data og informationer om arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse. På den måde bidrager vi til, at vores kunder kan styre deres virksomheder på omkostningseffektiv, miljøvenlig, bæredygtig og sikker vis. At Quentic er egnet til at understøtte komplette styringssystemer i henhold til ISO 14001, ISO 50001 og ISO 45001 bekræfter DEKRA Assurance Services GmbH ved deres årlige revisioner. Vores erfarne team dækker alle nødvendige kompetenceområder til at kunne sikre samme høje kvalitet inden for teknologi, effektivitet og service hos vores kunder. For at bestyrke vores kvalitetskrav er vores kvalitetsstyring opbygget efter faste standarder og certificeret i henhold til ISO 9001.

Data- og informationssikkerhed udgør en vigtig del af vores virksomheds- og produktstrategi. Derfor er Quentic GmbH certificeret i henhold til ISO/IEC 27001 for it-tjenester, konsulentvirksomhed samt onlineoprettelse af Quentic-softwaren.

Hovedsædet i Berlin styrkes gennem regionale kontorer og partnere i Tyskland, Danmark, Østrig, Holland, Schweiz, Finland, Frankrig, Spanien, Sverige og Italien.

Fremragende virksomhedskultur

X