Safety Management Trend Report 2020

Perspektiver fra ledende eksperter

Safety Management Trend Report 2020

Digitalisering, software, kunstig intelligens og big data – alt dette former allerede det moderne arbejdsmiljø. Men betyder det så samtidig at disse teknologier er alment brugt? Og hvilken indflydelse vil coronapandemien få på digitaliseringen af arbejdsmiljøområdet?

I vores Safety Management Trend Report 2020, ser ledende eksperter på relevante trends, og de er enige: Digital innnovation har påvirker arbejdsmiljøarbejdet i en positiv retning. Digitaliseringen har tilvejebragt øget struktur og indsigt. Og det ekstra skub, som tiltagene coronavirussens spredning har givet det digitale arbejde generelt, vil sikkerhedsområdet også få gavn af på lang sigt.Internet of things (IoT), robotter og sensorer har åbnet utallige muligheder for gøre arbejdet sikrere. Tillige er det ikke længere ualmindeligt at analysere big data vha. kunstig intelligens. Men medfører de nye teknologier såsom AI og 5G nye sikkerhedsmæssige udfordringer?

De medvirkende eksperter kalder deres tilgang ”Safety II”, ”Safety done differently” eller ”behavior-based safety” – terminologien varierer – Men en ting er de dog enige om: Til syvende og sidst handler det altid om mennesker. Det er netop derfor også vigtigt at have hjerte og sind med i arbejdsmiljøarbejdet for at skabe en bæredygtig og positiv kultur. Lederskab, kommunikation, engagement og motivation er nøglefaktorer. Men hvor stærke er vi egentlig på de områder?

Læs den nyeste safety management trend report, og bliv klogere på ovenstående. Thought leaders fra ni lande evaluerer og diskuterer trends, og giver et indblik i deres perspektiver og vurderinger af fremtidens muligheder og udfordringer i henhold til den nyeste udvikling.

Hvilke trends bør vi give ekstra opmærksomhed I år?

Professor Dr. Andrew Sharman
”Den vigtigste trend har ikke noget at gøre med avanceret teknologi eller ny teori. Den nyeste og vigtigste trend i 2020 er continuous improvement (CI).”

Eduardo Blanco-Munoz
”Værdibaseret arbejdsmiljøarbejde er ved at blive mainstream. Kald det for ”Safety culture”, ”Vision”, ”Leadership” eller hvad end du har lyst til.”

Hvor ser du muligheder for forbedring?

Jop Groeneweg
”Der er stadig store muligheder for forbedring inden for undervisning og vidensdeling. Undervisning indbefatter også en verifikation af de effekter eventuelle ændringer medfører, og det gør man næsten ikke idag.”

Hvilke teknologier har haft den største indvirkning på sikkerheden de seneste år?

Ron Gantt
”Smartphones. I takt med at de bliver bedre, hurtigere og billigere vil de blive mere og mere integrerede i vores liv, også på arbejdspladsen. Flere bruger dem allerede i høj grad, hvilket skaber store muligheder og udfordringer.”

Hvilket indvirkning ser du fremtidige teknologier får på arbejdsmiljøledelse?

Gerard Zwetsloot
”Kunstig intelligens medfører nye menneske-maskine samarbejder. Det fordrer en gentænkning af maskinsikkerhed. IoT vil til dels gøre sikkerhed afhængig af internetsikkerhed. Det sidste er allerede tilfældet i dag.”

Hvem er det der former fremtiden inden for arbejdsmiljøledelse?

Davide Scotti
”Alle der hver dag arbejder aktivt med HSE for at inspirere internt i organisationen. Vi har brug for passion, entusiasme og kreativitet i HSE communitiet og se flere medarbejdere der hver dag nyder denne nye rolle.”