Whitepaper ISO 19600

Compliance management system (CMS) guide

Whitepaper indhold

Et stigende antal regulativer, et øget fokus fra ledelse og myndigheder og en netop overstået krise på området har i stigende grad skabt et større behov for at blive/forblive compliant. De enkelte virksomheders interessenter forventer, at det interne juridiske organ sikrer compliance i hele værdikæden. Ønsker du at øge fokus på/forbedre jeres indsats ift. lovmæssige forpligtelser? Et compliance management system (CMS) vil reducere jeres ansvarsrisici og øge tilliden hos virksomhedens interessenter og kunder. En implementering af et CMS vil ofte resultere i flere vundne kontrakter, en reduktion i virksomhedens låneomkostninger og en general forbedring af virksomhedens brand/image.  

Siden publiceringen af ISO 19600 i 2014, har flere organisationer været i stand til at orientere sig imod en uniform standard på området. I dette whitepaper, er der mulighed for at lære hvordan ISO 19600 kan introduceres og integreres i jeres virksomhed. Endvidere er der også en guide i hvordan i nemt kan udføre audits og opnå certificeringer.

  • Fordele ved den nye standard
  • Introduktion til den nye standard
  • Sådan får du medarbejde ombord
  • Effektiv auditering
  • Sådan opnår du din certificering

Vær opmærksom på at indholdet I det downloadede materiale er på engelsk.