Rigtige indikatorer

Fastsæt faktiske målsætnings- og benchmarkingindikatorer i hver rapport, og analysér dem samlet.

Integreret indberetning

Vis afvigelser i din performance i virksomheden med SDG-målene.

Ensretning af forretningsstrategien

Følg til enhver tid, hvilke positive eller negative effekter enkelte foranstaltninger eller forretningsudviklinger har.

Målrettet indsættelse af ressourcer

Sørg ikke kun for at sikre effektiviteten af din indsats jævnfør SDG`erne, men også en effektiv anvendelse af dine ressourcer.

Med Quentic SDG rapporteringssoftware viser du din virksomheds bidrag til UN Sustainable Development Goals præcist og overskueligt. Hvad enten det drejer sig om dine produktionsprocesser eller om dine produkters bæredygtige effekt hos dine kunder – På platformen definerer du egnede indikatorer, registrerer relevante data fra dine forretningsområder og selskaber og viser på denne måde, hvordan din virksomhed arbejder med gennemførslen af globale udviklingsmål.

Du kan vurdere dine sociale, økologiske og økonomiske virkninger i de enkelte indsatsområder i Agenda 2030 kvalitativt og kvantitativt. Her drejer det sig ikke kun om at reducere negative, men også om at styrke positive påvirkninger ved hjælp af din forretningsmæssige aktivitet. Alle medvirkende er forbundet ved hjælp af en fælles platform, der konsoliderer alle data og oplysninger. Indholdets kvalitet sikres ved hjælp af frigivelsesprocesser og automatiske valideringer.

Hvordan går det med din indflydelse på globale arbejdsforhold, klimaændringer og bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre? Med Quentic har du et webbaseret standard-værktøj til årsags- og gap-analyse, overvågning og rapportering i din virksomhed med hensyn til de SDG mål, der er væsentlige for dig. Fastsæt målsætnings- og benchmarkingindikatorer i hver rapport, og analyser dem samlet.

Integrer ikke-finansielle indikatorer og din løbende aktivitetsrapportering med hinanden og vis således vekselvirkningerne mellem din virksomheds resultater og SDG-målene. Kryds-indikatorer og forholds-nøgletal hjælper dig med at tilpasse din forretnings- og bæredygtighedsstrategi optimalt til hinanden. Du behøver ikke registrere noget dobbelt – integrér relevante finansielle data fra dine controlling-systemer og tilknyt dem på operativt og strategisk niveau med dine miljømæssige og sociale nøgletal.

For hvert virksomhedsområde og for hver virksomhedsproces kan der på grund af dets/dens målte og viste indvirkninger på SDG-indsatsområderne, afledes foranstaltninger, som kan samles til programmer og mål. Følg til enhver tid, hvilke positive eller negative effekter enkelte foranstaltninger eller forretningsudviklinger har, og fastlæg et strategisk program på dette grundlag, der bringer dine organisationsmål i overensstemmelse med de SDGer, der er relevante for dig.

Sørg ikke kun for at sikre effektiviteten af din indsats inden for SDG`erne, men også en effektiv indsats af dine bestræbelser og ressourcer i forbindelse dermed. Overvåg parallelt med enkelte foranstaltninger og strategier, forbruget af dem og omkostningerne med tilknyttede indikatorer. På denne måde kan du også sammenligne flere scenarier for forskellige bidrag til et mål med hensyn til investering og indsats og således finde frem til den socioøkonomisk mest effektive fremgangsmåde.

Whitepaper om bæredygtighedsstyring

12 fordele ved struktureret bæredygtighedsstyring. 

Certificeringer

Test Quentic helt gratis og uforpligtende.

"Med et centralt system til alle miljømæssige aspekter af bæredygtighed har vi skabt et pålideligt grundlag for vores rapportstruktur. Tidsforbruget til indtastning, kontrol og analyse af data er reduceret markant, da vi ved hjælp af Quentic har kunnet automatisere flere arbejdstrin."

Tilfredse brugere er vores bedste reference