+45 20545451
  • Den professionelle software til energirevision

    Retssikkert. Modulopbygget. Uafhængigt af sted.

Quentic er det rigtige svar på obligatoriske energiauditeringer. Improviserede specialløsninger, listekaos og endeløse tabeller er fortid. Quentic indeholder alt, du behøver, og gør integrativ administration til virkelighed.

Quentic er den professionelle softwareløsning til sikker gennemførelse af dine energiauditeringer. Med Quentic sparer du værdifuld tid og integrerer alle involverede effektivt i energiauditeringsprocessen, hvad enten det drejer sig om planlægning eller gennemførelse af energiauditeringer, identifikation eller afhjælpning af manglende overensstemmelse. Dette sørger for fleksibilitet, pålidelighed og effektivitet under den kontinuerlige kontrol og forbedring af virksomhedsprocesser.

Revisioner lige efter planen

Luk Åbn

Godt planlagt er halvt gennemført: Med Quentic har du overblik over alle forestående revisioner og inspektioner og forberedt enhver aftale med minimalt arbejde. Det ønskede spørgekatalog udvælges nemt og kan efter behov udvides med yderligere spørgsmål. Deltagerne i revisionen bliver registreret med museklik og informeres via e-mail. Nu er det bare at udskrive spørgelisten, så er du klar til revisionsdatoen!

Ensartet dokumenterede resultater

Luk Åbn

Når energirevisionen er gennemført, registrerer du resultaterne i en standardformular. På denne måde bliver det hele ensartet og lettere at følge op på. Hvis du konstaterer et behov for handling under analysen, angiver du de korrigerende foranstaltninger direkte i Quentic og videregiver dem gnidningsfrit til de relevante medarbejdere. Revisionsrapporten bliver udfærdiget med et museklik. Processen rundes af med flere forskellige analysemuligheder.

Altid med målet for øje

Luk Åbn

Du bestemmer, hvad fremtiden skal bringe for dine arbejdsområder med ledelsesprogrammet i Quentic. For at gøre kravene håndgribelige, kan du fastlægge enkeltmål og indlede de nødvendige tiltag. Så ved alle helt konkret, hvad de skal gøre, og kan finde alle de nødvendige oplysninger til implementeringen. Med et enkelt blik på oversigten kan du se, hvor langt man er kommet i forløbet.

Fleksible vurderinger

Luk Åbn

Hvad med sikkerheden og produktionens miljøpåvirkninger? – Aspekter, der er vigtige for virksomheden, kan du definere i Quentic med henblik på regelmæssig vurdering. De forskellige faktorer, der præger et aspekt, kan du sammensætte efter eget valg, så de svarer til formålet. På den måde får du en vurderingsplatform til meningsfyldte resultater inklusiv en vurderingsmatrix.

Certificeringer

Test Quentic gratis i 14 dage.

Audits og certificeringer

- Med Quentic er det logisk og intuitivt

Et af vores vigtigste krav af var visualisering af hele vores energistyring på alle lokationer, i ét centralt system. Med Quentic var det endeligt muligt at frembringe nøgletal, der gav mening."

Thomas Wenning, energistyringsbefuldmægtiget og koordinator for miljø-, brand- og arbejdssikkerhed, WITTE Automotive