Rigtige indikatorer

Tilgå standardiseret opsætning og tilpas den efter egne behov.

Enkel dataindtastning

Dataindtastning i en overskuelig grænseflade med automatiske validerings- og konsistenskontroller.

Datakonsolidering i en håndevending

Tal og svar samles på tværs af lokaliteter i en konsolideret database og er tilgængelige til brug i dagsaktuelle evalueringer.

Fleksibel rapportering

Du definerer fleksibelt, og har nemt ved at foretage eksempelvis benchmarking.

Med Quentics CSR rapportering skaber du et systematisk datagrundlag for  jeres bæredygtighedsrapporter iht. en global CSR-standard. Definér indikatorer til visning af dine økonomiske, økologiske og sociale præstationer, og opfyld på den måde dine interessenters ønsker. De tilhørende nøgletal udregner platformen på baggrund af decentrale dataleveringer fra dine relevante fagområder.

Med et tryk på en knap kan du eksportere informative tabeller og diagrammer til Word og Excel. Alt efter din CSR-rapporterings målgruppe fremhæver du tidslinjer for udvikling af enkelte indikatorer, sammenligner mellem dine lokaliteters KPI'er, eller din virksomheds benchmarks i forhold til planlagte målværdier. Med Quentic har du altid et solidt faktuelt grundlag til brug i kommunikationen med dine interessenter. De bagvedliggende processer til registrering, konsolidering og frigivelse af data er lette at administrere og kan til enhver tid spores.

Hvordan går det med klimabeskyttelse, arbejdsforhold og forsyningskæden? Fastlæg, hvilke bæredygtighedsaspekter der er relevante for din virksomhed, og hvordan de skal analyseres. Standardiserede indikatorkataloger kan give dig et solidt grundlag, som du kan supplere med individuelle nøgletal. Du kan oprette komplekse nøgletal i formel-editoren med få museklik og beregne dem automatisk.<o:p></o:p>

Spørg målrettet om netop de nøgletal fra hvert område og hver ansvarlig, som er relevante for dig. For den der indtaster vises dataindtastningen på et overskueligt webinterface, hvor vedkommende har adgang fra sin personlige oversigt. Det understøttes samtidig af automatiske validerings- og konsistenskontroller.

Med rapporteringsplanen har du til enhver tid overblik over, hvilke leveringer af nøgletal der mangler fra hvilket område, og du kan automatisk minde de ansvarlige personer om forfaldne tidsfrister. Efter intern frigivelse bliver de leverede tal og svar samlet i en konsolideret database og kan anvendes til dagsaktuelle evalueringer.

Du kan selv definere evalueringer fra forskellige synsvinkler med målværdier. I baggrunden tager Quentic sig af omregning af enheder og valutaer samt beregning af afledte værdier eller aggregering af data over tid og sted. På den måde kan du både i detaljer og på koncernniveau til enhver tid holde dig informeret om den økonomiske, økologiske og sociale performance.

Whitepaper om bæredygtighedsstyring

12 fordele ved struktureret bæredygtighedsstyring. 

Certificeringer

Test Quentic helt gratis og uforpligtende.

"Med et centralt system til alle miljømæssige aspekter af bæredygtighed har vi skabt et pålideligt grundlag for vores rapportstruktur. Tidsforbruget til indtastning, kontrol og analyse af data er reduceret markant, da vi ved hjælp af Quentic har kunnet automatisere flere arbejdstrin."

Tilfredse brugere er vores bedste reference