Rigtige indikatorer

Du kan tilpasse samtlige indikatorer efter dine behov og udover værdierne også registrere omkostninger.

Dataregistrering

Systemet genkender usædvanlige afvigelser i forhold til den forudgående periode allerede under indtastningen kræver en begrundelse af den ansvarlige.

Datakonsolidering

Med rapporteringsplanen har du til enhver tid overblik over, hvilke leveringer af nøgletal der mangler fra hvilket område.

Rapportering

Hvad enten det drejer sig om detaljer på enkelte områder eller på koncernniveau – sørg til enhver tid for, at din økonomiske, økologiske og sociale performance taler for sig selv.

Med Quentics værktøjer til controlling af bæredygtighed koordinerer du hurtigt og overskueligt centrale opgaver. Planlæg, styr og kontrollér gennemførslen af din bæredygtighedsstrategi ved at indsamle og kvalitetssikre økologiske, økonomiske og sociale data. Strategiske beslutningsfaktorer afledes i realtid af beholdningen af operative miljømæssige og sociale data.

Softwareplatformens strukturerede registrerings- og evalueringsmuligheder giver dig informationsgrundlaget ift. alle bæredygtighedsstyringens styringsinstrumenter, fra omkostningsberegning af materialeflowet til øko-effektivitetsanalyser og Sustainability Balanced Scorecard. En central ansvars- og påmindelsesstyring sørger for, at alle operative data altid er aktuelle, kontrollerede og konsoliderede. Dette forenkler identifikationen af nominel-faktisk-afvigelser og igangsættelsen af målrettede foranstaltninger.

Hvordan går det med emissionsmængderne, vandforbruget, energiomkostningerne? Bestem selv, hvilke bæredygtighedsaspekter du vil styre og med hvilke nøgletal. Du kan tilpasse samtlige indikatorer efter dine behov og efter eget valg også registrere omkostninger udover værdierne. Du definerer selv afledte størrelsesforhold, som energieffektivitet pr. omsætning med den intuitive formeldeditor.

Hver person, der indtaster data, ser kun de indikatorer, der er relevante for den pågældende person – så undgår man fejlagtige indtastninger. Systemet genkender usædvanlige afvigelser i forhold til den forudgående periode allerede under indtastningen og henviser tydeligt dertil. Du kan efter eget valg gøre det obligatorisk at angive forklaringer, eller at tilføje bilag.

Med rapporteringsplanen har du til enhver tid overblik over, hvilke leveringer af nøgletal der mangler fra hvilket område. Hvis du har defineret et frigivelsestrin, så informeres de pågældende personer automatisk, så snart en datalevering er klar til kontrol. Data, der engang er frigivet, er spærret for den sædvanlige behandling. På denne måde forbliver dine evalueringer og beregninger konsistente.

Du kan selv definere evalueringer fra forskellige synsvinkler og sammenligninger med målværdier. Quentic sørger i baggrunden både for omregningen af enheder og valutaer og for aggregering af registreringssteder og beregning af frit definerbare KPI'er. På den måde kan du både i detaljer og på koncernniveau til enhver tid holde dig informeret om den økonomiske, økologiske og sociale performance.

Whitepaper om bæredygtighedsstyring

12 fordele ved struktureret bæredygtighedsstyring. 

Certificeringer

Test Quentic helt gratis og uforpligtende.

"Med et centralt system til alle miljømæssige aspekter af bæredygtighed har vi skabt et pålideligt grundlag for vores rapportstruktur. Tidsforbruget til indtastning, kontrol og analyse af data er reduceret markant, da vi ved hjælp af Quentic har kunnet automatisere flere arbejdstrin."

Tilfredse brugere er vores bedste reference