Auditeringsrapporter og auditeringsdokumentation

Med Quentic softwaremodulet Risiko og Audits

Har du gennemført en auditering, er det let for dig at dokumentere resultaterne sporbart med Quentic. Alt efter om der skal udføres foranstaltninger, udgives anbefalinger eller fastlægges afvigelser, inkluderes de rigtige korrigerende og forebyggende foranstaltninger. I løbet af kort tid har du den komplette auditeringsrapport inklusive alle krav, evalueringer og forbedringer i dine hænder.

Fra auditering til auditeringsrapport.

Så nemt er det med Quentic!

Registrer svar

 • Du kan registrere resultater af en auditering online under selve auditeringen eller importere en samlet liste efterfølgende (offline-funktion) 
 • Tjeklistefunktion til hurtig redigering 
 • Du kan tilføje særskilte dokumenter og billeder til hvert enkelt punkt
 • Hurtig vurdering af svar ved hjælp af farveskalaer
 • Definer individuelle vurderingsskalaer for hver auditeringstype 
 • Suppler vurderingsdetaljer med udførlige beskrivelser

Foretag vurderinger

Udled korrigerende foranstaltninger

 • Inkluder foranstaltninger til afhjælpning af konstaterede afvigelser direkte i systemet 
 • Sømløs overførsel af udførelsen af foranstaltninger til ansvarlige personer, tildelingen sker nemt med en valgliste
 • Automatisk påmindelse via Quentic ved behov for foranstaltninger
 • Auditeringsrapport med det samme med tryk på en knap
 • Alle auditeringsoplysninger og resultater i et ensartet layout 
 • Anvend dine egne rapportskabeloner med eget firmalogo 
 • Overskuelig administration af alle auditeringsrapporter og auditeringssikker versionsstyring

Opret en auditeringsrapport


Samlet evaluering af auditeringer

Med Quentic kan du ikke blot vise og evaluere resultater for den enkelte auditering: Der er flere evalueringer til rådighed til at analysere dine auditeringer samlet fra forskellige synsvinkler. Generer tabeller eller diagrammer, der f.eks. viser, hvor mange auditeringer der blev gennemført med hvilke fokusområder sidste år.

Efter auditeringen er før auditeringen

Er din auditering afsluttet? Så fortæller Quentic dig automatisk, hvornår det er tid til næste auditering!

Test Quentic gratis i 14 dage.

"Kender man en, kender man dem alle: Quentic er intuitivt at styre og enkelt at anvende. Kender man opbygningen af ét modul, finder man sig også straks til rette i alle de andre moduler."