Risikovurderinger

Med Quentic App

Reager på risici med det samme.

Så let er det med Quentic App!

Vurder risikoen

 • Brug best practice-risikovurderingsformularerne, eller opret dine egne
 • Definer risikovurderingens genstand, og vurder risikoen nærmere ved at vælge mellem svarmulighederne idet der ses på konsekvenser, hyppighed og sandsynlighed
 • Vurderingerne kan gennemføres offline og uploades senere
 • Tag billeder, og upload dem som dokumentation
 • Tilføj detaljerede lokationsoplysninger med geolokalisering
 • Sæt øjeblikkelige beskyttelsesforanstaltninger i værk hvis det er relevant
 • Vælg den ansvarlige person, og send ham en e-mail
 • Fastsæt en frist for gennemførelsen, og følg udviklingen i en transparent proces

Skrid til handling straks

Bevar overblikket centralt

 • Kollegerne underrettes om nye rapporter og kan interagere socialt via SafetyFeed-funktionen
 • Alle fotos og rapporter vises i realtid på det centrale dashboard og er forbundet med et kort over dine lokationer
 • Foretag en ny risikovurdering når beskyttelsesforanstaltningerne er gennemført
 • Registrer fremover alle hændelser og risici via Quentic App så dit risikoregister altid er opdateret – nemt og bekvemt

Hold risikodatabasen opdateret

Fortsæt i Quentic Platform

Hvis du ønsker endnu mere dybdegående databehandlingsfunktioner, kan du skifte til Quentic Platform og udarbejde detaljerede risikovurderinger. Herefter kan der igangsættes et fastlagt workflow med planlægning af hjælpe- og beskyttelsesforanstaltninger og overvågning af gennemførelsen med eskaleringer og advarsler.

Vil du udvide dine muligheder inden for risikovurdering?

Skab synergi med softwaremodulet Quentic Arbejdsmiljø.

Et overblik over de vigtigste funktioner

Quentic App

Håndtering af hændelser

I tilfælde af en nærvedhændelse, materiel skade eller personskade er det vigtigt at reagere hurtigt for at forhindre skader eller ulykker i fremtiden. Gør det nemt og intuitivt at rapportere en hændelse – med noter og fotos og det hele. Men der er mere endnu: Ud over de negative hændelser hjælper Quentic-appen dig også med at registrere positive observationer og velfungerende arbejdsmiljøforanstaltninger med stor nøjagtighed. Lær af jeres best practice, og del denne viden i hele teamet!

Få mere at vide

Inspektioner og auditeringer, on site

Går alt efter bogen – også ude på arbejdspladserne? For at have styr på restrisici og kende det generelle sikkerhedsniveau i felten skal arbejdsmiljølederen og driftslederen jævnligt gennemføre on-site-inspektioner og auditeringer. Strukturér dine inspektionsrunder med Quentic App! Hvad enten det drejer sig om den generelle arbejdsmiljørundering og kvalitetssikring, eller du kommer for at tjekke op på bestemte arbejdsmiljøindikatorer. Alt efter formål kan du dokumentere resultaterne ad hoc eller via en særlig formular.

Få mere at vide

Vis ledelsesengagement ude på arbejdspladserne

Besøg af driftslederen eller topledelsen, fx i form af en sikkerhedsgennemgang, er et effektivt værktøj til at øge bevidstheden og betone betydningen af arbejdssikkerheden i hele virksomheden. Besøgene kan kombineres med toolbox-samtaler for at gøre opmærksom på særlige tendenser. Quentic App hjælper dig med at forberede og dokumentere disse arrangementer på en struktureret og intuitiv måde!

Få mere at vide

Ledelsessystemets auditprocesser

En certificering af dit ledelsessystem efter ISO 14001, ISO 45001 eller ISO 50001 kræver nøjagtig dokumentation og omfattende rapportering. Men dine auditeringer bør være mere end en formalitet. Med Quentic App kan du sikre at dine processer faktisk bliver gennemført ude på arbejdspladserne! Opfyld standardens krav, og dokumentér både processen og resultaterne – hurtigt og nemt. Med konfigurerbare notifikationsmails og pushmeddelelser kan du underrette de ansvarlige personer med det samme.

Få mere at vide

Tilpas efter dine behov

Quentic har et bredt udvalg af prædefinerede best practice-formularer til en række forskellige formål fra hændelsesrapporter til risikovurderinger eller auditresultater. Skulle du imidlertid få brug for en formular eller en tjekliste som ikke findes i appen i forvejen, er det heller ikke noget problem med Quentic App: Du kan nemt oprette din egen skabelon, og definere dine organisatoriske processer sådan som det passer dig bedst. Samme fleksibilitet vil du opleve i samarbejdet med tredjepart og på tværs af systemer.

Få mere at vide

Mere indblik i HSE & CSR

Udvid din horisont med Quentic ressources: Ekspert knowhow og best practice inden for HSE, miljøstyring og bæredygtighed. Opdag relevante trends, nye strategier og få inspiration til at forbedre din generelle ledelse af HSE indsatsen.

Assistor-Uuttera

Assistor-Uuttera bruger Quentic App til at rapportere og bearbejde arbejdsulykker. I videoen kan du få indblik i præcis hvordan virksomheden drager fordel af at bruge Quentic App.

Se video

Quentic App

Brug Quentic App som mobil rapporteringskanal ift arbejdsmiljø, miljøledelse og bæredygtighed. Få at vide hvordan du geografisk uafhængigt dokumenterer risikovurderinger, auditeringer, inspektioner eller hændelser.

Se video

Empower

Et godt omdømme er altafgørende for byggevirksomheder, og virksomhedens arbejds- og sundhedsbeskyttelse skal opfylde høje standarder internt og eksternt. Se  hvordan Empower har forbedret deres processer med Quentic App.

Læs succeshistorie
Gå til ressourcekatalog

X