Ledelsessystemets auditprocesser

Med Quentic App

En certificering af dit ledelsessystem efter ISO 14001, ISO 45001 eller ISO 50001 kræver nøjagtig dokumentation og omfattende rapportering. Men dine auditeringer bør være mere end en formalitet. Med Quentic App kan du sikre at dine processer faktisk bliver gennemført ude på arbejdspladserne! Opfyld standardens krav, og dokumentér både processen og resultaterne – hurtigt og nemt. Med konfigurerbare notifikationsmails og pushmeddelelser kan du underrette de ansvarlige personer med det samme.

Gennemfør ledelsessystemets processer på en dokumenterbar måde.

Så let er det med Quentic App!

Forbered auditeringerne

 • Strukturér auditeringerne på en nem og umiddelbar måde
 • Vælg en formularskabelon som passer til arbejdsstedet, herunder spørgsmålskatalog, audittype og vurderingsramme
 • Ved særlige behov kan du oprette din egen use case via træk og slip
 • Notér observationer og resultater i formularen
 • Kontrollér om standardernes krav er opfyldt, og angiv status for hvert punkt på en enkel og klar måde
 • Tag billeder for at anskueliggøre situationen yderligere

Dokumentér resultaterne nøjagtigt

Skab sikkerhed for kontinuerlige forbedringer

 • Iværksæt øjeblikkelige hjælpeforanstaltninger hvis der er behov for det
 • Vælg og underret den ansvarlige person
 • Brug direkte meddelelser for hurtig kommunikation
 • Fastsæt en frist for gennemførelsen, og overvåg nemt udviklingen
 • Skift til Quentic Platform hvis du ønsker en endnu mere dybdegående databehandling
 • Dine data er altid opdaterede
 • Gennemgå og vurder jeres samlede kravsopfyldelse i detaljer, og planlæg yderligere opfølgende foranstaltninger
 • Bearbejd resultaterne til en overskuelig rapport
 • Nyd godt af omfattende analyser og business intelligence-dashboards

Følg op på observationerne

Få adgang til indhold fra eksterne udbydere med Quentic Connect

Tilføj tjenester fra førende rådgivnings- og systemudviklingsvirksomheder: Med Quentic Connect kan du sømløst integrere indhold fra forskellige af Quentics partnere inden for jura og auditering. På den måde kan du fx nyde godt af brugsklare spørgeskemaer som altid er opdaterede!

Vil du have mere kontrol over dine ledelsesprogrammer?

Skab synergi med softwaremodulet Quentic Risiko og Auditeringer.