Inspektioner og auditeringer, on site

Med Quentic App

Går alt efter bogen – også ude på arbejdspladserne? For at have styr på restrisici og kende det generelle sikkerhedsniveau i felten skal arbejdsmiljølederen og driftslederen jævnligt gennemføre on-site-inspektioner og auditeringer. Strukturér dine inspektionsrunder med Quentic App! Hvad enten det drejer sig om den generelle arbejdsmiljørundering og kvalitetssikring, eller du kommer for at tjekke op på bestemte arbejdsmiljøindikatorer. Alt efter formål kan du dokumentere resultaterne ad hoc eller via en særlig formular. 

Overvåg arbejdsmiljøet, og foretag regelmæssige arbejdsmiljørunderinger.

Så let er det med Quentic App!

Dokumentér dine iagttagelser

 • Dokumentér nemt manglende data og vigtige indikatorer
 • Tag korte noter, og tilføj fotos
 • Lokationsoplysninger tilføjes automatisk
 • Kollegerne informeres omgående via livefunktionen SafetyFeed og fotostreamen
 • Brug appens særlige skabeloner til at undersøge bestemte enkeltfaktorer, fx faldsikring eller brug af personlige værnemidler (PV)
 • Notér i hvert tilfælde både positive og negative iagttagelser
 • Tilføj kommentarer og fotos
 • Du får et kvantificerbart og sammenligneligt indtryk af dit sikkerhedsniveau

Bedøm arbejdsmiljøindikatorerne

Hold styr på dine observationer

 • Alle fotos og rapporter vises i den centrale app-portal og er forbundet med et kort over dine lokationer
 • Appen opdaterer automatisk antallet af observationer
 • Resultaterne kan både filtreres og eksporteres i appen
 • Sikkerhedsbrud og hændelser kan undersøges yderligere og vises i Quentic Platform
 • Udarbejd en overordnet sikkerhedsvurdering, identificer vigtige indikatorer, og få vist tendenser
 • Iværksæt om nødvendigt afhjælpende og forebyggende foranstaltninger

Foretag yderligere analyser i Quentic Platform

Arbejd offline, og upload senere

Brug Quentic App mange rapporteringsfunktioner uafhængigt af tid og sted. Er du ude i et fabriksområde og vil dokumentere en observation på stedet, men har ingen internetforbindelse? Bare brug appformularen som du plejer; dine data uploades automatisk så snart du er online igen, og du behøver ikke at gøre mere.

Vil du forberede dine kommende kontrolinspektioner bedre?

Skab synergi med softwaremodulet Quentic Risiko og Auditeringer.