Alle processer med et blik

Med Quentic softwaremodulet Processer

Ud over enkelte forretningsprocesser kan du også illustrere hele procesoversigter med Quentic for at gøre vekselvirkningerne mellem forskellige processer tydelige. Den praktiske processøgning sørger for, at enhver medarbejder kan navigere målrettet gennem alle procesangivelser og alt efter behov skifte fra globalt overblik til detaljeniveu af det enkelte processkridt.

Overskue processer komplet.

Så nemt er det med Quentic!

Definere procesoversigter

 • Sætte forskellige virksomhedsprocesser i proceslandkort i forhold til hinanden 
 • Vise logiske sammenhænge og afhængigheder 
 • Skaffer klarhed over grænseflader mellem forskellige afdelinger og funktionsområder
 • Opstille forløb og følgeprocesser, hoved- og delprocesser grafisk
 • Fleksibel placering af alle symboler pr. Drag & Drop 
 • Direkte tilknytning af de detaljerede enkelte processer skaber et komplekst totalt billede med hierarkisk, overskuelig opbygning
 • Udgive og sætte illustration som PDF klar

Visualisere procesoversigter

Sætte sammenknyttede procesangivelser klar

 • Færdiglavede procesoversigter og enkelte processer bliver automatisk integreret i Quentic processøgning
 • Indsætte processøgning som centralt kontaktpunkt for alle medarbejdere for at se oplysninger 
 • Kun adgang til læsning: klar adskillelse mellem procesdefinition og procesomsættelse
 • Navigere bekvemt i processøgning gennem alle procesoversigter og processer 
 • Slå op efter fremgangsmåder og ansvarlige personer 
 • Udføre processkridt takket være interaktive illustrationer 
 • Yderligere oplysninger til den respektive procesejer, versionsstatus osv.

Hent processkabeloner


1A til opbygning og forløb af organisation

Med Quentic gør du ikke kun organisationsforløbet i din virksomhed ved hjælp af processer tilgængelig, men kan ligeledes vise opbygningsorganisationen på bedste måde. Du indsamler ordnet og centralt organisationsenheder, afdelinger, stillinger og funktioner. Den illustrerede organisationsstruktur kan bruges i Quentic til at give opgaver såvel som en anskueligt organigram.

Omsætte direkte procesangivelser!

Takket være de interaktive illustrationer i processøgning bliver teorien straks til praksis.

Test Quentic gratis i 14 dage.

"Man kan hurtigt danne sig et overblik over, hvilken leder der er involveret i hvilke processer og i hvilke i dokumenter. Det er særdeles nyttigt i vores daglige arbejde."