Procesmodellering efter bedste standarder

Med Quentic softwaremodulet Processer

Desto mere komplekse virksomhedsprocedurer er og jo flere personer, der spiller en aktiv rolle deri, desto vigtigere er en nøjagtig på hinanden afstemt fremgangsmåde. Lav pr. processplanlægning hhv. processkabelse af fælles standarder for alle de involverede. Quentic giver dig det passende værktøj dertil og sørger allerede ved procesmodelleringen for klar systematik.

Modellere processer.

Så nemt er det med Quentic!

Definere processer

 • Illustrere forretningsprocesser og HSE processer detaljeret og skab orientering 
 • Handlingsforløb og tilhørende organisations- og dataområder 
 • Også egnet til afbildning af virksomhedsstrukturer, fx til komplet oversigt over anlæg og hovedtilladelser
 • Skabe procesdiagrammer med ringe arbejde 
 • Illustration af udvidede hændelsesstyrede proceskæder (eEPK) 
 • Forbinde opgaver og funktioner direkte med tilhørende informationsobjekter 
 • Udgivelse som PDF muliggør ekstern klarstilling af procesdiagrammer

Visualisere procestrin

Foretage procesfrigivelse

 • Inddelte bearbejdnings-, kontrol- og frigivelsesfaser sørger for klare procesmodelleringsforløb 
 • Let overgang fra bearbejdning til kontrol takket være e-mail-besked til den respektive procesansvarlige person 
 • Automatisk registrering, om hvem, hvornår har foretaget hvilket bearbejdsskridt
 • Altid holde processer aktuelle takket være enkle tilpasninger også efterløbende 
 • Tidligere procesversioner kan rekonstrueres og dokumenteres revisionssikkert 
 • Intelligent versionsstyring: Kun det nyeste frigivne procesdiagram sættes automatisk klar til medarbejderne pr. oversigt

Revidere processer


Forbedre forløbende processer

Processerne står i nær vekselvirkning med virksomhedsudvikling og arbejdsbetingelser der ændrer sig. Du bør derfor være genstand for stadig kontrol, tilpasning og videreudvikling. Et vigtigt instrument hertil er procesrevisioner, som du med Quentic ligeledes let kan planlægge og organisere.

Procesrevisioner med Quentic

Modulet Risiko og Auditeringer er din komplette pakke til planlægning, omsættelse og resultatsikring af revisioner.

Test Quentic helt gratis og uforpligtende.

"Man kan hurtigt danne sig et overblik over, hvilken leder der er involveret i hvilke processer og i hvilke i dokumenter. Det er særdeles nyttigt i vores daglige arbejde."