Proceskonvertering efter angivelse

Med Quentic softwaremodulet Processer

Processer fra Quentic understøtter dig ved processkabelse og visualisering. Generer tydelige handlingsanvisninger, som hjælper medarbejderne med at løse deres opgaver i henhold til compliance-angivelserne. Og det er ikke alt: Procesdiagrammerne kan bruges interaktivt og gøre det muigt og også lettere for brugerne at overføre de definerede skridt med det samme i konkrete handlinger

Fra procesangivelse til konvertering.

Så nemt er det med Quentic!

Bruge interaktive procesdiagrammer

 • Lænke procesdiagrammer direkte med fagområder og funktioner fra Quentic
 • Processkridt for illustrationer kan udføres pr. museklik
 • Muliggør omgående overgang fra teoretisk angivelse til praktisk proceskonvertering
 • Processøgning tjener alle medarbejdere til hurtig opkald af alle vigtige anvisninger 
 • Navigere bekvemt gennem procesoversigter og illustrationer af de enkelte processer 
 • Skifte mellem forgænger- og følgeprocesser pr. museklik

Hent processkabeloner

Se tilknyttede objekter

 • Live-oplysninger til tilsluttede organisationsenheder, stillinger, aflæse opgaver, for eksempel hvilke personer der er involveret på nuværende tidspunkt 
 • Altid åbne nødvendige dokumenter som udførlige ledesnore i den nyeste version direkte fra procesdiagrammet 
 • Opkalde værktøj der er tilordnet et processkridt og dataobjekter fx et farligt stof 
 • eller revisions-datasæt i Quentic
 • Foretage fra procesangivelse til konvertering, planlagte aktioner straks i det tilknyttede Quentic-komponenter: Kontrollere indhold (fx frigivelse af farlige stoffer), bearbejde oplysninger (fx revisionsplanlægning) dokumentere foretagne handlinger (fx foranstaltningsomsættelse)
 • Yderligere bearbejdningshenvisninger til brugeren kan aflægges i datasætninger 
 • Skift tilbage til procesdiagrammet med et enkelt klik for at følge resten af procesforløbet

Implementering af procestrin


Integrativ styring

Den fleksible tilknytning mellem procesdiagrammer og andre Quentic-funktioner er et typisk kendetegn af det mangesidede HSE-Software. Du skaber også nyttige krydsforbindelser i alle andre Quentic-moduler og sætter på denne måde fagområder, opgaver og ansvarlige personer i forhold til hinanden. Resultatet: omfattende overblik, optimeret samarbejde og ringe indsats ved dataplejen.

Test Quentic helt gratis og uforpligtende.

"Man kan hurtigt danne sig et overblik over, hvilken leder der er involveret i hvilke processer og i hvilke i dokumenter. Det er særdeles nyttigt i vores daglige arbejde."