Onlineundervisninger for medarbejdere

Med Quentic softwaremodulet Online Undervisninger

Organisere onlineundervisning.

Så nemt er det med Quentic!

Bestemme undervisningsemner

 • Sammensætte multimedie undervisningsindhold (billed, Video, SCORM) til emner som brandbeskyttelse, flugt- og redningsveje, billedskærmsarbejdspladser, førstehjælp 
 • Angive kvalifikationer, som senere automatisk bliver dokumenteret for deltagerne af en onlineundervisning
 • E-læring muliggør uddannelse til alle kollegaer ubundet af tid og sted
 • Valgbar visningsvarighed pr. folie hindrer at indhold springes over 
 • Indstille succeskontroller ved læring efter behov 
 • Deltagelsesforespørgsler ved slutning af undervisning eller på skift til indholdspræsentationen
 • Betingelser til evaluering af deltagelsessucces og afgørelse om gentagelse

Vælge præsentationsmodus

Definere forståelsesspørgsmål

 • Tilføje spørgsmål og svar (Multiple Choice) til kontrol af succesen ved læring 
 • Åbne spørgsmål er mulig, for at kontrollere fx kendskab til nødopkaldsnumre 
 • Tilfældige spørgsmål: valg af afvigende spørgsmål og rækkefølge ved forskellige gennemførelse i en undervisning 
 • Variabelt: antal og rækkefølge af de præsenterede svarmuligheder
 • Gøre onlineundervisninger alt efter emne tilgængelig for alle medarbejdere eller kun til en udvalg deltagerkreds 
 • Regulering af frigivelse: Medarbejderundervisninger bliver automatisk sat klar, når frigivelsen er protokolleret 
 • Opkald sker bekvemt for hver deltager fra dennes personlige oversigt 
 • Valgfri forsendelse af deltageropfordringer pr. e-mail, der modtager linket til den respektive onlineundervisning

Sætte onlineundervisninger klar


Central undervisningsplanlægning

Med Quentic kan du organisere onlineundervisninger og undervisninger på stedet. Samtlige oplysninger til undervisningsbehovet flyder centralt i den praktiske undervisningsplan for modulet arbejdssikkerhed. Her kan du samlet og altid aktuelt læse, hvilke undervisninger - lige meget om det er organiseret på stedet eller online, der er brug for og hvem.

Stemmeindhold, stemmeform

Quentic byder dig forskellige måder til at få passende undervisningshold.

Et overblik over de vigtigste funktioner

Funktioner i Quentic-modulet Online Undervisninger

Onlineundervisninger af besøgende og eksterne firmaer

For at eksterne personer ved besøg på virksomheden forholder sig passende og sikkert skal de først oplyses om den rigtige adfærd. Quentic gør det derfor muligt på en bekvem måde at stille undervisninger af besøgende og eksterne firmaer klar på flere sprog. Gennemførelsen er fleksibel og kan allerede inden besøget ske ved egen pc eller ved terminalen på stedet.

Få mere at vide

Tiltalende undervisningsindhold

Som en form for e-læring udmærker onlineundervisning sig ved den fleksible form. Ud over funderede indhold, der bringer alle vigtige aspekter af et emne på tale, spiller forberedelsen og præsentationsmåden en vigtig rolle, for at forhøje motivering for læring og læringseffektiviteten. Med Quentic har du alle muligheder, for at gøre datastandarder og multimedie undervisningsfolier klar.

Få mere at vide

Undervisningsbeviser

Med Quentic er gennemførelse af onlineundervisning uden problemer. Hvis du vil have et overblik over deltagelser og resultater, kan du anvende indbyggede evalueringer eller alt efter berettigelse målrettet se de enkelte personers kvalifikationer. Udstedelse af certifikater sker selvstændigt, således at enhver deltager til enhver tid kan få undervisningsbeviser - fx til de årlige undervisninger.

Få mere at vide
Quentic Demo

Opdag Quentic live direkte fra din skærm

Anmod om demo nu

Mere indblik i HSE & CSR

Udvid din horisont med Quentic ressources: Ekspert knowhow og best practice inden for HSE, miljøstyring og bæredygtighed. Opdag relevante trends, nye strategier og få inspiration til at forbedre din generelle ledelse af HSE indsatsen.

Quentic Onlineundervisninger

Undervis dine ansatte fleksibelt og geografisk uafhængigt! Få at vide i videoen hvordan du med Quentic klargør uddannelsesenheder og underviser medarbejdere, besøgende eller andre aktører effektivt og …

Se video

Sikkerhedsledelse med eksterne aktører

Brug af eksterne interessenter rummer en forhøjet sikkerhedsrisiko. Få at vide hvordan du nedsætter risiciene i samarbejdet med dine samarbejdspartnere og derudover garanterer mere sikkerhed for dit eget team.

Download whitepaper

Pirelli Deutschland GmbH

Hvordan kan bilindustriens leverandører opretholde de strenge lovmæssige krav og auditeringer og således forblive konkurrencedygtige? Få at vide hvordan Pirelli er på den sikre side med Quentic.

Læs succeshistorie
Gå til ressourcekatalog

"Med Quentic fik vi et centralt og stabilt redskab, hvor alle data er struktureret tydeligt og enkelt, og hvor alle dokumenter administreres systematisk."

X