Overvågning af ressourcestrømme

Med Quentic softwaremodulet Miljøstyring

Quentic giver dig det nødvendige værktøj til en komplet overvågning af de driftsmæssige ressourcestrømme. Registrer forbrug og omkostninger til energi, ferskvand og andre ressourcer systematisk, og hold øje med den langsigtede udvikling i spildevands- og emissionsværdier. Import- og eksportfunktioner, fleksible hurtigoversigter og en lang række filterfunktioner giver dig ekstra komfort.

Overvåg ressourceforbruget.

Så nemt er det med Quentic!

Vis forbrugsmålere

 • Visning af forbrugsmålere og deres placeringer på industriarealet 
 • Inkludering af el-, gas- og vandmålere 
 • Nøjagtig klassificering som hovedmålere, efterkoblede målere osv.
 • Tilføj tariffer og el, gas og vand inklusive emissionsrelevante oplysninger 
 • Registrer målerstande struktureret 
 • Aflæs straks differencen til seneste målerstand, og kontroller plausibiliteten 
 • Automatisk omkostningsberegning på baggrund af de tilføjede tariffer

Registrer forbrugsmængder og omkostninger

Administrér specifikke ressourcer

 • Noter yderligere virksomhedsressourcer som input, f.eks. brændstof, trykluft eller materialer til forarbejdning
 • Dokumenter forbrug og omkostninger efter tidsperioder
 • Noter producerede varer som output og få overblik over produktionsmængder og fremstillingsomkostninger
 • Visualiser virksomhedens emissioner
 • Lynoversigter til aflæsning af de vigtigste nøgletal – med mulighed for at tilpasse individuelt for den enkelte bruger til komfortabel overvågning af relevante nøgletal 
 • Oprettelse af diagram- og tabelevalueringer af samlet forbrug og samlede omkostninger eller inddelt efter virksomhedsområder 
 • Optimalt grundlag for at træffe beslutninger og foranstaltninger, f.eks. om energibesparelse eller ressourceoptimering

Gennemfør evalueringer


Nem overførsel af forbrugsværdier

Hvis du i forvejen har forbrugsdata for dine ressourcer i digitalt format som tabeller, kan du overføre disse værdier samlet til Quentic. Praktiske importfunktioner gør det muligt for dig at enkelt overføre store datamængder med få museklik og integrere dem i din overvågning.

Evalueringer helt efter ønske

Få mere at vide om de omfattende evalueringsmuligheder i modulet Miljøstyring.

Test Quentic gratis i 14 dage.

"I de seneste tre år har vi registreret over 2.000 affaldsprocesser med softwaren – og i dag kan vi nemt analysere disse data og med et tryk på en knap gengive dem i overskuelige tabeller. Disse omfattende evalueringsmuligheder er en stor fordel ved Quentic."