Tekniske kontroller og vedligeholdelse

Med Quentic softwaremodulet Legal Compliance

Tekniske kontroller og vedligeholdelse af driftsanlæg og arbejdsstoffer organiseres fuldstændigt og inden for fristerne med Quentic. Kontrolplanen viser dig for den aktuelle dag, hvornår hvilke undersøgelser skal foretages, og går direkte videre til forberedelse af opgaven. Alle kontrolresultater lagres overskueligt og indgår automatisk i den videre kontrolplanlægning.

Godt opstillet til alle kontroller.

Så nemt er det med Quentic!

Bestem behov

 • I den overskuelige kontrolplan kan du identificere alle de nødvendige, tekniske kontroller
 • Planen oprettes automatisk på baggrund af dine kontrolregler, der eksempelvis er afledt af lovbestemmelser og godkendelsespåbud
 • Individuel fastlæggelse af gentagelsesintervaller efter kontroltype
 • Automatiske påmindelsesmails om kommende kontroller
 • Overfør angivelser fra kontrolplanen til opgaveforberedelsen med museklik
 • Informer kontrolleder og deltagere via e-mail
 • Inkluder arbejdsmidler, maskiner og anlæg som testobjekter
 • Håndter kontroller af lignende objekter samlet

Planlægning og gennemførelse kontroller

Sikring af resultater

 • Nøjagtig resultatprotokol for hvert testobjekt 
 • Indled kontrolforanstaltninger, f.eks. tekniske omstillinger eller reparationer 
 • Testresultater og gyldigheder bliver automatisk inkluderet i planlægningen af opfølgende kontroller
 • Generer samlede eller enkeltvise rapporter til distribution med museklik 
 • Anvend egne rapportskabeloner 
 • Intelligent dokumentstyring inkl. versionsstyring og adgangsregulering

Opret kontrolrapporter


Vælg selv din plan

På samme måde som Quentic som helhed, udmærker den håndterlige kontrolplan sig også med sin utrolige fleksibilitet: Brug forskellige planvisninger efter behov for f.eks. at inddele kontrolindførsler efter lokationer eller aflæse prioriteringsgraden af handlingsbehovet med farvede felter.

Test Quentic helt gratis og uforpligtende.

Whitepaper HSE-ledelse af underleverandører

Når underleverandører udfører arbejde for din virksomhed, er du ansvarlig for sikkerheden. Læs bl.a. om hvordan du ved hjælp af software, kan forbedre hele arbejdsmiljøindsatsen og styringen af dine underleverandører.

"Implementeringen af Quentic har haft stor strategisk og operativ betydning for os. Løsningen gør arbejdet lettere for alle ansatte. Desuden giver den et vigtigt bidrag til mere gennemsigtige arbejdsprocesser, hvilket myndighederne er meget opmærksomme på."