Tekniske kontroller og vedligeholdelse

Med Quentic softwaremodulet Legal Compliance

Tekniske kontroller og vedligeholdelse af driftsanlæg og arbejdsstoffer organiseres fuldstændigt og inden for fristerne med Quentic. Kontrolplanen viser dig for den aktuelle dag, hvornår hvilke undersøgelser skal foretages, og går direkte videre til forberedelse af opgaven. Alle kontrolresultater lagres overskueligt og indgår automatisk i den videre kontrolplanlægning.

Godt opstillet til alle kontroller.

Så nemt er det med Quentic!

Bestem behov

 • I den overskuelige kontrolplan kan du identificere alle de nødvendige, tekniske kontroller
 • Planen oprettes automatisk på baggrund af dine kontrolregler, der eksempelvis er afledt af lovbestemmelser og godkendelsespåbud
 • Individuel fastlæggelse af gentagelsesintervaller efter kontroltype
 • Automatiske påmindelsesmails om kommende kontroller
 • Overfør angivelser fra kontrolplanen til opgaveforberedelsen med museklik
 • Informer kontrolleder og deltagere via e-mail
 • Inkluder arbejdsmidler, maskiner og anlæg som testobjekter
 • Håndter kontroller af lignende objekter samlet

Planlægning og gennemførelse kontroller

Sikring af resultater

 • Nøjagtig resultatprotokol for hvert testobjekt 
 • Indled kontrolforanstaltninger, f.eks. tekniske omstillinger eller reparationer 
 • Testresultater og gyldigheder bliver automatisk inkluderet i planlægningen af opfølgende kontroller
 • Generer samlede eller enkeltvise rapporter til distribution med museklik 
 • Anvend egne rapportskabeloner 
 • Intelligent dokumentstyring inkl. versionsstyring og adgangsregulering

Opret kontrolrapporter


Vælg selv din plan

På samme måde som Quentic som helhed, udmærker den håndterlige kontrolplan sig også med sin utrolige fleksibilitet: Brug forskellige planvisninger efter behov for f.eks. at inddele kontrolindførsler efter lokationer eller aflæse prioriteringsgraden af handlingsbehovet med farvede felter.

Test Quentic helt gratis og uforpligtende.

Mere indblik i HSE & CSR

Udvid din horisont med Quentic ressources: Ekspert knowhow og best practice inden for HSE, miljøstyring og bæredygtighed. Opdag relevante trends, nye strategier og få inspiration til at forbedre din generelle ledelse af HSE indsatsen.

Whitepaper DIN ISO 19600

Vil du gerne opnå retlig overensstemmelse på tværs af hele værdikæden? Få at vide i dette whitepaper hvordan du implementerer et Compliance Managementsystem (CMS), nedsætter ansvarsrisici, skaber tiltro og får gavn af en …

Download whitepaper

Quentic Legal Compliance

Reducer din ansvarsrisiko til et minimum! Få at vide hvordan Quentic støtter dig i at opfylde alle juridiske forpligtelser iht. gældende lovgivning. 

Se video

Pirelli Deutschland GmbH

Hvordan kan bilindustriens leverandører opretholde de strenge lovmæssige krav og auditeringer og således forblive konkurrencedygtige? Få at vide hvordan Pirelli er på den sikre side med Quentic.

Læs succeshistorie
Gå til ressourcekatalog

"Implementeringen af Quentic har haft stor strategisk og operativ betydning for os. Løsningen gør arbejdet lettere for alle ansatte. Desuden giver den et vigtigt bidrag til mere gennemsigtige arbejdsprocesser, hvilket myndighederne er meget opmærksomme på."

X