Effektiv afvikling af godkendelser og afgørelser

Med Quentic softwaremodulet Legal Compliance

Vil du tage nye anlæg i drift eller modificere eksisterende anlæg, skal du som regel indhente godkendelse hos myndighederne for at sikre tilstrækkelig arbejds- og miljøbeskyttelse. Med Quentic bevarer du overblikket under myndighedernes godkendelsesprocedurer og mestrer ansøgninger, kontrolprocesser, resultatdokumentation og implementering af påbud med bravur.

Støt en godkendelsesprocedure.

Så nemt er det med Quentic!

Dokumenter godkendelsesprojekter

 • Registrer udestående og gennemførte godkendelser systematisk 
 • Klarlæg retskrav for hvert anvendelsessituation 
 • Administrer ansvarlige myndigheder og adresser centralt, og start godkendelsesprocesser med museklik
 • Opdeling af godkendelsesprocedurer i enkelte faser 
 • Komplet registrering af handlingstrin og indgående aftaler 
 • Hurtigt overblik over den aktuelle status for igangværende processer 
 • Tilføj indsendte og modtagne bilag sporbart

Vis aktiviteter

Gengiv resultater og påbud

 • Lav en oversigt over afgørelser 
 • Dokumenter tidsbestemte gyldigheder, og bliv påmindet automatisk, inden de udløber
 • Vis påbud og accessoriske bestemmelser
 • Definer regelmæssige anlægskontroller 
 • Tilføj yderligere kontrolforanstaltninger afhængigt af forudsætninger og påbud 
 • Få en oversigt over allerede gennemførte anlægskontroller

Afled foranstaltninger og kontroller


God timing: påmindelsesstyring

Du kan vælge, at lade Quentic sende automatiske påmindelser, når vigtige godkendelsestrin nærmer sig – lige som du vil have det. Få f.eks. en påmindelsesmail dagen før en aftale. For afgørelser og udløbende gyldigheder kan påmindelser dog også fastlægges på langt sigt, så der er tid til ansøgninger og ekstern behandling.

Gennnemfør kontrolforanstaltninger

Hvis der er anlægskontroller forbundet med en godkendelse, kan du også nemt organisere dem med Quentic.

Test Quentic gratis i 14 dage.

Whitepaper HSE-ledelse af underleverandører

Når underleverandører udfører arbejde for din virksomhed, er du ansvarlig for sikkerheden. Læs bl.a. om hvordan du ved hjælp af software, kan forbedre hele arbejdsmiljøindsatsen og styringen af dine underleverandører.

"Implementeringen af Quentic har haft stor strategisk og operativ betydning for os. Løsningen gør arbejdet lettere for alle ansatte. Desuden giver den et vigtigt bidrag til mere gennemsigtige arbejdsprocesser, hvilket myndighederne er meget opmærksomme på."