Anlægsoversigt efter behov

Med Quentic softwaremodulet Legal Compliance

Godkendelsespligtige anlæg og maskiner registreres med minimalt arbejde i anlægsoversigten i Quentic. Alt efter anlægstype har du adgang til specifikke beskrivelsesfelter. Takket være den intelligente tilknytning af yderligere fagoplysninger får du hurtigt en komplet beholdningsregistrering, som du også kan formidle eksternt med rapport- og eksportfunktioner.

Opret en anlægsoversigt.

Så nemt er det med Quentic!

Opret oversigter over anlæg

 • Visualiser anlæg, maskiner og driftsmidler 
 • Overblik over alle udstedte tilladelser og afgørelser samt gyldigheder 
 • Automatisk visning af gennemførte og planlagte anlægskontroller 
 • Se specifikke retshenvisninger for hvert anlæg
 • Tilføj ydelsestal for strøm, varme og kulde 
 • Sammenlign maksimal mærkeeffekt, årsforbrug og udnyttelsesgrad
 • Fleksibel evaluering af samlede værdier efter lokationer og virksomhedsområder

Bestem ydelsesdata

Dokumenter angivelser

 • Korrekt klassificering af anlæg til håndtering af stoffer, der er farlige for vandmiljøet 
 • Integrer udførlige oplysninger om anvendte, farlige stoffer med tilknytning 
 • Tilføj tilhørende farevurderinger og brugsanvisninger fra styring af farlige stoffer
 • Suppler med valgfri oplysninger om trykbærende udstyr i anlægsoversigten
 • Specifikke angivelser om f.eks. maksimumstryk, prøvetryk, minimum- og maksimumtemperaturer 
 • Beskrivelse af rørledninger efter apparatklasse, trykniveau, isolering osv.

Registrer oplysninger om trykbærende udstyr


Lokaliseringer, arbejdsmidler og anlæg

I Quentic Core opbygger du de centrale strukturer i din virksomhed for nemt at kunne anvende dem i Quentic-fagmodulerne. Når du opretter din anlægsoversigt, kan du dermed nemt gøre brug af allerede registrerede lokaliseringer og arbejdsmidler. Det sparer arbejde, forebygger dobbelt dataregistrering og øger datakvaliteten.

Har du tænkt på alle anlægskontroller?

Ved teknisk kontrol af dine anlæg giver Quentic dig også adgang til masser af funktioner.

Test Quentic gratis i 14 dage.

Whitepaper HSE-ledelse af underleverandører

Når underleverandører udfører arbejde for din virksomhed, er du ansvarlig for sikkerheden. Læs bl.a. om hvordan du ved hjælp af software, kan forbedre hele arbejdsmiljøindsatsen og styringen af dine underleverandører.

"Implementeringen af Quentic har haft stor strategisk og operativ betydning for os. Løsningen gør arbejdet lettere for alle ansatte. Desuden giver den et vigtigt bidrag til mere gennemsigtige arbejdsprocesser, hvilket myndighederne er meget opmærksomme på."