Anlægsoversigt efter behov

Med Quentic softwaremodulet Legal Compliance

Godkendelsespligtige anlæg og maskiner registreres med minimalt arbejde i anlægsoversigten i Quentic. Alt efter anlægstype har du adgang til specifikke beskrivelsesfelter. Takket være den intelligente tilknytning af yderligere fagoplysninger får du hurtigt en komplet beholdningsregistrering, som du også kan formidle eksternt med rapport- og eksportfunktioner.

Opret en anlægsoversigt.

Så nemt er det med Quentic!

Opret oversigter over anlæg

 • Visualiser anlæg, maskiner og driftsmidler 
 • Overblik over alle udstedte tilladelser og afgørelser samt gyldigheder 
 • Automatisk visning af gennemførte og planlagte anlægskontroller 
 • Se specifikke retshenvisninger for hvert anlæg
 • Tilføj ydelsestal for strøm, varme og kulde 
 • Sammenlign maksimal mærkeeffekt, årsforbrug og udnyttelsesgrad
 • Fleksibel evaluering af samlede værdier efter lokationer og virksomhedsområder

Bestem ydelsesdata

Dokumenter angivelser

 • Korrekt klassificering af anlæg til håndtering af stoffer, der er farlige for vandmiljøet 
 • Integrer udførlige oplysninger om anvendte, farlige stoffer med tilknytning 
 • Tilføj tilhørende farevurderinger og brugsanvisninger fra styring af farlige stoffer
 • Suppler med valgfri oplysninger om trykbærende udstyr i anlægsoversigten
 • Specifikke angivelser om f.eks. maksimumstryk, prøvetryk, minimum- og maksimumtemperaturer 
 • Beskrivelse af rørledninger efter apparatklasse, trykniveau, isolering osv.

Registrer oplysninger om trykbærende udstyr


Lokaliseringer, arbejdsmidler og anlæg

I Quentic Core opbygger du de centrale strukturer i din virksomhed for nemt at kunne anvende dem i Quentic-fagmodulerne. Når du opretter din anlægsoversigt, kan du dermed nemt gøre brug af allerede registrerede lokaliseringer og arbejdsmidler. Det sparer arbejde, forebygger dobbelt dataregistrering og øger datakvaliteten.

Har du tænkt på alle anlægskontroller?

Ved teknisk kontrol af dine anlæg giver Quentic dig også adgang til masser af funktioner.

Test Quentic helt gratis og uforpligtende.

Mere indblik i HSE & CSR

Udvid din horisont med Quentic ressources: Ekspert knowhow og best practice inden for HSE, miljøstyring og bæredygtighed. Opdag relevante trends, nye strategier og få inspiration til at forbedre din generelle ledelse af HSE indsatsen.

Whitepaper DIN ISO 19600

Vil du gerne opnå retlig overensstemmelse på tværs af hele værdikæden? Få at vide i dette whitepaper hvordan du implementerer et Compliance Managementsystem (CMS), nedsætter ansvarsrisici, skaber tiltro og får gavn af en …

Download whitepaper

Quentic Legal Compliance

Reducer din ansvarsrisiko til et minimum! Få at vide hvordan Quentic støtter dig i at opfylde alle juridiske forpligtelser iht. gældende lovgivning. 

Se video

Pirelli Deutschland GmbH

Hvordan kan bilindustriens leverandører opretholde de strenge lovmæssige krav og auditeringer og således forblive konkurrencedygtige? Få at vide hvordan Pirelli er på den sikre side med Quentic.

Læs succeshistorie
Gå til ressourcekatalog

"Implementeringen af Quentic har haft stor strategisk og operativ betydning for os. Løsningen gør arbejdet lettere for alle ansatte. Desuden giver den et vigtigt bidrag til mere gennemsigtige arbejdsprocesser, hvilket myndighederne er meget opmærksomme på."

X