Transporter af farligt gods på rette kurs

Med Quentic softwaremodulet Farlige Stoffer

Quentic tilbyder dig også en passende løsning til styring af farligt gods. Brug den centrale oversigt over farligt gods som en hjælpende reference ved visualisering af transporter af farligt gods på vej, jernbane og til søs. Automatisk kontrol af tilladelser giver dig den nødvendige kontrol. Derefter er de foreskrevne transportdokumenter kun et museklik væk!

Administrer transporter af farligt gods.

Så nemt er det med Quentic!

Opret oversigter over farligt gods

 • Struktureret oversigt over farligt gods med UN-numre, officielle betegnelser osv.
 • Inddeling af farligt gods efter klasser og deraf afhængige kategorier
 • Tildel farenumre og faresedler med valgfunktion 
 • Automatisk kontrol af den tildelte fareseddel på grundlag af den pågældende klasse af farligt gods
 • Hensyntagen til forskellige transportformer
 • Gem afsender- og modtagerdata med museklik
 • Dokumenter angivelser om speditører, køretøjer, karakteristika, læssepladser osv. 
 • Vis transporteret farligt gods og mængder samt emballagetype

Planlæg transporter

Foretag beskrivelser og kontroller tilladelser

 • Automatisk, korrekt notering af farligt gods efter gældende regler 
 • Automatisk kontrol af transportgodkendelse efter bestemmelserne for begrænset mængde
 • Automatisk kontrol af samlastning
 • Komplette fragtpapirer med museklik
 • Valgfri udskrivning af transportdokumenter til multimodal transport
 • Tjekliste til kontrol af alle krav til fører, køretøj, transportpapirer, emballage og lastsikring

Udstedelse af transportpapirer


Overblik over alle transporter

Vil du have overblik over, hvilke transporter af farligt gods der er gennemført i de seneste år, kvartal eller måned, opdelt efter afsendere? Så hjælper evalueringerne i Quentic Styring af farligt gods dig videre. Yderligere filter- og eksportmuligheder sørger for, at du kan få en transportoversigt, der passer til dine behov.

Test Quentic helt gratis og uforpligtende.

Mere indblik i HSE & CSR

Udvid din horisont med Quentic ressources: Ekspert knowhow og best practice inden for HSE, miljøstyring og bæredygtighed. Opdag relevante trends, nye strategier og få inspiration til at forbedre din generelle ledelse af HSE indsatsen.

INEOS Köln

Ingen ulykker og ingen miljøtilfælde: Det var det ambitiøse mål kemivirksomheden INEOS i Köln opstillede. Få at vide hvordan Quentic bruges succesfuldt til oprettelse af registre over farlige stoffer såvel som til …

Læs succeshistorie

Quentic Farlige Stoffer

Med den rigtige software har du helt styr på dine farlige stoffer. I videoen får du at vide, hvordan modulet understøtter overholdelse af lovmæssige forpligtelser og sørger for maksimal gennemsigtighed med en minimal …

Se video

DATEV eG

Hvordan kan man hurtigt og effektivt tilpasse virksomhedens ledelsessystem til farlige stoffer efter gældende regler? Læs, hvordan DATEV bruger softwaren som bæredygtig løsning til ledelse mht. farlige stoffer.

Læs succeshistorie
Gå til ressourcekatalog

"Vi har fundet en bæredygtig løsning til vores håndtering af farlige stoffer – vi har nu visualiseret farlige arbejdsstoffer centralt i Quentic, og data er tilgængelige for alle ansvarlige."

X