Risikovurderinger for farlige stoffer

Med Quentic softwaremodulet Farlige Stoffer

De foreskrevne farevurderinger for aktiviteter med farlige stoffer er legende let at oprette i Quentic. Find og vurder de pågældende farer, og kontroller, om substitution af farlige stoffer er muligt. Tildeling af beskyttelsesforanstaltninger kører automatisk og følger en gennemprøvet standard.

En farevurdering for farlige stoffer.

Så nemt er det med Quentic!

Bestem anvendelsesområde

 • Gennemfør fareanalyser for farlige stoffer og deres indsatsområder
 • Forenklet fremgangsmåde til samlet vurdering af stofgrupper
 • Genanvend skabeloner, og spar tid
 • Register aktiviteter, der udøves med et farligt stof, med museklik
 • Adgang til et centralt aktivitetsregister
 • Automatisk visning af relevante H-sætninger (farehenvisninger)
 • Standardiserede angivelser om farer, hudkontakt, inhalering, brand og eksplosion

Dokumenter aktiviteter og farer

Afled beskyttelsesforanstaltninger

 • Automatisk tildeling af faregrupper og foranstaltningstrin
 • Find passende beskyttelsesforanstaltninger med et tryk på en knap
 • Oversigt over beskyttelsesforanstaltninger inklusive implementeringsstatus for at vise planlægning og realisering i virksomheden tydeligt
 • Generer farevurdering som dokument til udskrivning eller distribution
 • Send automatisk dokumentet til medarbejdere alt efter anvendelsesområde
 • Påmindelse om opfølgning sikrer regelmæssig opdatering af indholdet
 • Struktureret administration af ældre og aktuelle dokumentversioner

Forbered endeligt dokument


Substitutionsprøve

Substitutionsprøven er en vigtig del af farevurderingerne for farlige stoffer. Med Quentic synliggør du, om den mulige erstatning for et farligt stof er blevet afprøvet, og hvilke resultater der foreligger. Hvis en substitution er mulig, tilknytter du samtidig datasættet for substitutionsstoffet til vurderingen. På den både er alle angivelser komplette med det samme.

Risikovurderinger for arbejdsmidler

Alle farevurderinger uden for styring af farlige stoffer organiserer du med Quentic-modulet Arbejdsmiljø.

Test Quentic helt gratis og uforpligtende.

"Vi har fundet en bæredygtig løsning til vores håndtering af farlige stoffer – vi har nu visualiseret farlige arbejdsstoffer centralt i Quentic, og data er tilgængelige for alle ansvarlige."