Liste over farlige stoffer med system

Med Quentic softwaremodulet Farlige Stoffer

Opret din liste over farlige stoffer med Quentic for systematisk at leve op til dokumentationspligten og bevare overblikket. Begynd med at finde alle de ønskede oplysninger om brug af farlige stoffer, og foretag de nødvendige mærkninger. Standardiserede kontrol- og frigivelsesprocesser skaber klarhed om den praktiske håndtering af farlige stoffer.

Administrer farlige stoffer.

Så nemt er det med Quentic!

Saml og hent oplysninger

 • Ensartet visning af alle agenser og farlige stoffer i listen over farlige stoffer
 • Detaljerede angivelser af stoffernes egenskaber, indholdsstoffer, CAS-numre, EF-numre, anvendelsesdeskriptorer iht. REACH osv.
 • Kort oversigt for hurtig adgang til de vigtigste oplysninger
 • Fleksible filter- og eksportmuligheder giver lister over farlige stoffer, der svarer til behovet
 • Gennemfør frigivelsesprocesser for anvendelse af farlige stoffer
 • Registrer udtalelser og testresultater efter anvendelsesformål
 • Anvendelsesforbud kan defineres differentieret efter koncentrationer af indholdsstoffer og efter anvendelsesområder

Kontroller og frigiv anvendelse

Bestem anvendelsessteder

 • Visualiser indsatsområder og lagre for agenser og farlige stoffer
 • Komplet overblik over lagermængder og forbrug
 • Automatisk kontrol af, om fælles lagring er tilladt
 • Generer specifikke oversigter over farlige stoffer til forskellige virksomhedsområder
 • Sammensæt piktogrammer, H-sætninger, EUH-sætninger og P-sætninger iht. GHS/CLP
 • Etiketter til mærkning af beholdere til farlige stoffer med museklik
 • Udskriftsskabeloner til etiketter i forskellige formater og størrelser

Foretag mærkning


Quentic – klar til brug med det samme

Hvis du ønsker det, kan vi stille færdige lister med indholdsstoffer til rådighed i dit Quentic-system, f.eks. på baggrund af forordningen om forbudte kemikalier eller CLP og REACH. Det er også muligt at importere eksisterende lister over farlige stoffer, så dit register over farlige stoffer er klar til brug med det samme.

Administrer sikkerhedsdatablade

Du kan også administrere sikkerhedsdatablade fra dine leverandører overskueligt med Quentic.

Test Quentic helt gratis og uforpligtende.

"Vi har fundet en bæredygtig løsning til vores håndtering af farlige stoffer – vi har nu visualiseret farlige arbejdsstoffer centralt i Quentic, og data er tilgængelige for alle ansvarlige."