Dokumenter eksponeringer for farlige stoffer omhyggeligt

Med Quentic softwaremodulet Farlige Stoffer

Ansatte der er udsat for CMR-stoffer – farlige stoffer med karcinogene, mutagene eller reproduktionstoksiske egenskaber – på din arbejdsplads, er udsat for særlige sundhedsrisici. Derfor skal alle eksponeringer registreres grundigt. Takket være Quentic får du en systematisk fremgangsmåde til dette, som inddrager alle medvirkende.

En gennemprøvet oversigt over alle eksponeringer for farlige stoffer.

Så nemt er det med Quentic!

Melding af eksponeringer

 • Medarbejdere kan registrere deres egen håndtering af CMR-stoffer standardiseret og uafhængigt af hinanden 
 • Registrering af arbejdstid, aktiviteter, anvendte beskyttelsesforanstaltninger osv. 
 • Oplysninger overføres direkte til de ansvarlige personer, f.eks. den kemikalieansvarlige
 • Centralt registrerede angivelser om anvendelse af farlige stoffer kan ses og redigeres af autoriserede brugere 
 • Identifikation af faregrupper vedrørende inhalering og hudkontakt 
 • Udgivelse af foranstaltningstrin orienterer, om anvendte beskyttelsesforanstaltninger er tilstrækkelige

Kontroller betingelser og beskyttelsesforanstaltninger

Vurder belastningsværdier

 • Dokumenter koncentrationsværdier ved eksponeringer for farlige stoffer 
 • Gengiv nøjagtige måleværdier eller angiv skønnede værdier og kvalitetsfaktorer 
 • Danner grundlag for sammenligning med accept- og tolerancekoncentrationer
 • Automatisk sammenligning af, hvilke kvalifikationer der er nødvendige for en eksponering, og de faktiske medarbejder kvalifikationer
 • Muliggør hurtige sammenligninger af nominelle og faktiske tal
 • Sørger for, at medarbejdere er tilstrækkeligt uddannede til anvendelse af farlige stoffer

Kontroller kvalifikationer


Fund og rapporter

For også at kunne anvende angivelser om eksponering for farlige stoffer eksternt, har du adgang til en rapportfunktion i Quentic. Sørg for gennemsigtighed de rigtige steder i forbindelse med sundhedsbeskyttelsen ved f.eks. at sende dine medarbejderrelaterede fund til medicinske undersøgelser eller udlevere en komplet sagsmappe ved fratrædelse af en medarbejder.

Kvalifikationer og undervisninger

Medarbejderkvalifikationer og undervisninger – også om anvendelse af farlige stoffer – kan du organisere samlet i modulet Arbejdsmiljø.

Test Quentic helt gratis og uforpligtende.

Mere indblik i HSE & CSR

Udvid din horisont med Quentic ressources: Ekspert knowhow og best practice inden for HSE, miljøstyring og bæredygtighed. Opdag relevante trends, nye strategier og få inspiration til at forbedre din generelle ledelse af HSE indsatsen.

INEOS Köln

Ingen ulykker og ingen miljøtilfælde: Det var det ambitiøse mål kemivirksomheden INEOS i Köln opstillede. Få at vide hvordan Quentic bruges succesfuldt til oprettelse af registre over farlige stoffer såvel som til …

Læs succeshistorie

Quentic Farlige Stoffer

Med den rigtige software har du helt styr på dine farlige stoffer. I videoen får du at vide, hvordan modulet understøtter overholdelse af lovmæssige forpligtelser og sørger for maksimal gennemsigtighed med en minimal …

Se video

DATEV eG

Hvordan kan man hurtigt og effektivt tilpasse virksomhedens ledelsessystem til farlige stoffer efter gældende regler? Læs, hvordan DATEV bruger softwaren som bæredygtig løsning til ledelse mht. farlige stoffer.

Læs succeshistorie
Gå til ressourcekatalog

"Vi har fundet en bæredygtig løsning til vores håndtering af farlige stoffer – vi har nu visualiseret farlige arbejdsstoffer centralt i Quentic, og data er tilgængelige for alle ansvarlige."