Ændringshåndtering

Med Quentic softwaremodulet Control of Work

Virksomheder, der stræber efter langsigtet succes, er nødt til regelmæssigt at se på sig selv med kritiske øjne og fremme deres egen videreudviklng. Organisatoriske ændringer – store som små – skal dog være godt organiseret. Quentic støtter dig i at vurdere ændringskrav systematisk og sørger for rettidig implementering.

Udformning af ændringshåndtering.

Så nemt er det med Quentic!

Vis ændringskrav

 • Registrer change requests, og tilføj kontrol og implementering 
 • Identificer, hvilke virksomhedsområder og -processer der bliver berørt af ændringer
 • Muliggør øget effektivitet, afdæk sparemuligheder eller bedøm generelle ændringskrav i henhold til compliance- og arbejdssikkerhedsaspekter
 • Visuel sammenligning af faktisk status og mål 
 • Gør forbedringspotentiale og fordele ved ændringer gennemsigtige 
 • Tydeliggør omkostninger ved ændringsstyringen ved hjælp af omkostningsvurderinger

Find frem til målsætninger

Foretag vurdering og implementering

 • Opdel ændringsprocessen i enkelte, overskuelige handlingsfaser 
 • Intern kontrol af faserne med udtalelser 
 • Du kan nemt inddrage medarbejdere eller eksterne rådgivere i afstemningen 
 • Fastlæg ansvarsområder og implementeringsfrister for samtlige faser
 • Registreret godkendelse for hver handlingsfase og ændringsproces 
 • Gengiv ændringer ved hjælp af billeder og information om foranstaltninger 
 • Få klarhed over, hvilke arbejdstrin der allerede er håndteret af hvem 
 • Nemt at hente rapporter for ændringshåndteringen

Dokumenter resultater


Ændringsproces og procesændringer

Hvis der indføres ændringer i virksomheden, f.eks. strengere kontrolforskrifter eller anskaffelse af nye maskiner, ændrer medarbejdernes arbejdsprocesser sig også. Med fagmodulet Quentic Processer kan du sporbart formidle anvisninger om arbejdsprocesser og på et senere tidspunkt hurtigt indføre entydige procesændringer.

Processer med Quentic

Modulet Processer giver dig alt, du behøver til procesmodellering og videreudvikling af processer.

Test Quentic helt gratis og uforpligtende.

Mere indblik i HSE & CSR

Udvid din horisont med Quentic ressources: Ekspert knowhow og best practice inden for HSE, miljøstyring og bæredygtighed. Opdag relevante trends, nye strategier og få inspiration til at forbedre din generelle ledelse af HSE indsatsen.

Pirelli Deutschland GmbH

Hvordan kan bilindustriens leverandører opretholde de strenge lovmæssige krav og auditeringer og således forblive konkurrencedygtige? Få at vide hvordan Pirelli er på den sikre side med Quentic.

Læs succeshistorie

Quentic Control of Work

Sørg for, at HSE-ledere, sikkerhedseksperter, fagligt personale og eksterne firmaer har det samme videnniveau, hvad angår planlægning af processer og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Videoen viser, hvordan …

Se video

Sikkerhedsledelse med eksterne aktører

Brug af eksterne interessenter rummer en forhøjet sikkerhedsrisiko. Få at vide hvordan du nedsætter risiciene i samarbejdet med dine samarbejdspartnere og derudover garanterer mere sikkerhed for dit eget team.

Download whitepaper
Gå til ressourcekatalog

"Implementeringen af Quentic har haft stor strategisk og operativ betydning for os. Løsningen gør arbejdet lettere for alle ansatte. Desuden giver den et vigtigt bidrag til mere gennemsigtige arbejdsprocesser, hvilket myndighederne er meget opmærksomme på."

X