Din vej til valide bæredygtighedsdata

Med Quentic softwaremodulet Bæredygtighed

Når du skal vise din virksomheds performance ud fra bæredygtighedsaspekter, spiller både valget af relevante indikatorer og kvaliteten og plausibiliteten af de indhentede data en vigtig rolle. Så er det godt, at Quentic sørger for et standardiseret og ensartet datagrundlag og muliggør valideringer allerede under dataindtastningen, men også under den senere kontrol og frigivelse.

Få valide bæredygtighedsdata.

Så nemt er det med Quentic!

Øg kvaliteten af dataindtastningen

 • Praktisk orienteringshjælp ved indtastning af nøgledata for bæredygtighed for at sætte aktuelle indikatorværdier i forhold til værdier for foregående perioder 
 • Det er muligt at definere obligatoriske angivelser for at sikre en fuldstændig dataregistrering 
 • Kræv bilag og/eller uddybende kommentarer ved usædvanlige afvigelser
 • Automatisk samling af de indhentede selskabs-, lokations- og områdeværdier ved rapporteringen
 • Quentic sørger for ensartet strukturerede, konsistente bæredygtighedsdata, der kan evalueres fleksibelt og alsidigt 
 • Hver indikator har netop en gyldig værdi for hvert tidspunkt og hver lokation – ingen risiko for versionskludder

Standardiser data

Foretag datavalidering

 • Kontroller, om overførte nøgledata er plausible 
 • Henvis til sammenlignelige værdier for andre fagområder 
 • Sammenlign aktuelle og tidligere indikatorværdier samt afvigelser 
 • Hurtig analyse for hver indikator: nøjagtig visning af værdiens udvikling over tid
 • Udlæsning af absolutte værdier, år til dato-trends (year to date), sæsonkorrigerede værdier (rolling sums) eller omkostning pr. værdi
 • Registrer kontrol af nøgledata, tilføj kommentarer
 • Klar inddeling: Kun autoriserede brugere kan foretage datafrigivelser eller efterfølgende ændre overførte data
 • Få automatisk besked, så snart en frigivelse er klar, eller data er sendt tilbage til korrektur hos indtasteren
 • Endelig spærring af data, så snart de er frigivet

Frigiv kontrollerede data


Decentral rapportering, central organisation

Rapportering med Quentic giver dig den fordel, at alle parter uafhængigt af hinanden kan registrere deres nøgleværdier i deres egne indtastningsvinduer, mens alle data bliver optimalt organiseret af Quentic, centralt lagret og sporbart dokumenteret. Uklare mellemled ved dataleveringer er udelukket takket være en fast tilstandsrækkefølge og hukommelsesstyring.

Evalueringer til bæredygtighedsrapporten

Hvis alle nøgleværdier er frigivet, kan du med Quentic oprette overskuelige evalueringer til din bæredygtighedsrapport.

Test Quentic helt gratis og uforpligtende.

Mere indblik i HSE & CSR

Udvid din horisont med Quentic ressources: Ekspert knowhow og best practice inden for HSE, miljøstyring og bæredygtighed. Opdag relevante trends, nye strategier og få inspiration til at forbedre din generelle ledelse af HSE indsatsen.

Whitepaper bæredygtighedsledelse

Er du klar over de 12 fordele ved struktureret bæredygtighedsledelse? Få at vide hvordan virksomheder reducerer omkostninger og risici, opfylder stakeholder-forventninger, forbedrer markedsmulighederne og dermed sikrer …

Download whitepaper

Quentic Bæredygtighed

Bedøm dine sociale, miljømæssige og økonomiske indsatsområder centralt i en HSE-software. Få at vide hvordan du fremmer informationsudveksling og samarbejde med Quentic og skaber et velfunderet beslutningsgrundlag.

Se video

Voith GmbH & Co. KGaA

Hvordan kan man opnå effektiv miljø- og ressourceledelse på mange geografiske lokationer rundt om på kloden? Den globalt opererende teknologikoncern Voith har gjort det til virkelighed med Quentic siden 2011.

Læs succeshistorie
Gå til ressourcekatalog

"Med et centralt system til alle miljømæssige aspekter af bæredygtighed har vi skabt et pålideligt grundlag for vores rapportstruktur. Tidsforbruget til indtastning, kontrol og analyse af data er reduceret markant, da vi ved hjælp af Quentic har kunnet automatisere flere arbejdstrin."

X