Bæredygtigheds-rapportering

Med Quentic softwaremodulet Bæredygtighed

For en omfattende bæredygtigheds-rapportering skal der indhentes en stor mængde data fra forskellige kilder. Med Quentic kan du problemfrit koordinere rapporteringsprocessen og muliggøre parallel dataregistrering fra alle virksomhedsområder, mens det sikres, at alle oplyste nøgletal sammensættes centralt i et standardiseret og ensartet format.

Gennemfør bæredygtigheds-rapporteringen.

Så nemt er det med Quentic!

Organiser indberetning

 • Definer indikatorkataloger og inkluder dem i rapporteringsprocessen 
 • Klar opgavefordeling, personlige oversigter viser hver medarbejder de relevante rapporteringsopgaver og tidsfrister 
 • Automatiseret fremgangsmåde inkl. valgfri underrettelse via e-mail gør det muligt at koordinere mellem parterne uden særskilt aftale
 • Enkel dataregistrering direkte via hver medarbejders personlige oversigt 
 • Viste værdier fra seneste foregående periode og tilknyttede oplysninger fungerer som støtte 
 • Det er muligt at inkludere nøgletal fra Arbejdsmiljø og Miljøstyring 
 • Sømløs overgang fra dataregistrering til datafrigivelse

Decentral indhentning af nøgledata

Central administration af nøgledata

 • Indhentede indikatorværdier lagres automatisk centralt 
 • Data er beskyttet mod senere ændringer, adgang til yderligere kontrol og afsluttende frigivelse er kun for autoriserede brugere 
 • Konsistent datastruktur skaber transparens og pålidelighed
 • En lang række filtre gør det også let at håndtere omfattende datasamlinger
 • Rapporteringsplan for den aktuelle oversigt over manglende og allerede påbegyndte dataleveringer
 • Eksportmuligheder til analyse uden for Quentic 
 • På baggrund af de rapporterede data kan der udarbejdes forbedringstiltag og følges op på disse

Kontroller fremskridt og følg op på åbne opgaver


Inkluder arbejdssikkerheds- og miljønøgletal

Det tværfaglige overblik, som Quentic giver mulighed for, giver også udbygge i forbindelse med rapporteringen. Forbind bæredygtighedsindikatorer med nøgletal, der allerede er beregnet i Quentic-modulerne Arbejdsmiljø og Miljøstyring. På den måde undgår du at lave det samme registreringsarbejde flere gange, og samtidig er det lettere at spore overførte data – også for eksterne kontrollanter.

Validering og frigivelse

En vigtig del af bæredygtigheds-controlling er efterprøvning af data, som med Quentic sker direkte i forbindelse med dataindhentningen.

Test Quentic helt gratis og uforpligtende.

"Med et centralt system til alle miljømæssige aspekter af bæredygtighed har vi skabt et pålideligt grundlag for vores rapportstruktur. Tidsforbruget til indtastning, kontrol og analyse af data er reduceret markant, da vi ved hjælp af Quentic har kunnet automatisere flere arbejdstrin."