Bæredygtighed

- Virksomhedsstyring med en bæredygtig verden for øje

Enkel fremgangsmåde

En struktureret brugerflade gør det let at håndtere bæredygtighedsdata.

Standardiseret

Definer dine egne KPI`er, ved hjælp af prædefinerede skabeloner, som eksempelvis GRI.

Teamwork i højsædet

Rapporteringsprocessen forløber gnidningsfrit - endda med mange involverede interessenter.

Øget datakvalitet

Registrerede KPI`er samles centralt og tilgås og valideres på logisk vis.

Quentic Bæredygtighed

Modulet letter og forbedrer evalueringen af din virksomheds socioøkonomiske, økologiske og økonomiske performance. Der skabes et bedre beslutningsgrundlag for, at vedligeholde eller iværksætte en mere fremtidsorienteret bæredygtighedsstrategi. 

Organisér rapporteringsprocessen effektivt, og forén alle involverede i ét samlet system. Hold styr på dine KPI`er, fra flere indsatsområder. Med modulet Bæredygtighed får du det, der virkelig tæller - En pålidelig evaluering, på basis af et fyldestgørende og konsistent datasæt.

Et overblik over de vigtigste funktioner

Funktioner i Quentic-modulet Bæredygtighed

Bæredygtighedsindikatorer

For at styre den stategiske retning af din bæredygtighedsstyring skal der informeres om både de eksterne krav og de interne forudsætninger. Indikatorerne som virksomhedens bæredygtighedsydelse regelmæssigt måles med fungerer som vigtige retningspunkter. Quentic støtter dig i arbejdet med at finde de rigtige indikatorer og kataloger og løbende inkludere dem i dine bæredygtighedsprocesser.

Få mere at vide

Bæredygtigheds-rapportering

For en omfattende bæredygtigheds-rapportering skal der indhentes en stor mængde data fra forskellige kilder. Med Quentic kan du problemfrit koordinere rapporteringsprocessen og muliggøre parallel dataregistrering fra alle virksomhedsområder, mens det sikres, at alle oplyste nøgletal sammensættes centralt i et standardiseret og ensartet format.

Få mere at vide

Din vej til valide bæredygtighedsdata

Når du skal vise din virksomheds performance ud fra bæredygtighedsaspekter, spiller både valget af relevante indikatorer og kvaliteten og plausibiliteten af de indhentede data en vigtig rolle. Så er det godt, at Quentic sørger for et standardiseret og ensartet datagrundlag og muliggør valideringer allerede under dataindtastningen, men også under den senere kontrol og frigivelse.

Få mere at vide

Alt er klar til din bæredygtighedsrapport

Grundig analyse af økologiske, økonomiske og sociale nøgletal skaber et solidt grundlag for bæredygtighedsstyringen og er toppen af bæredygtighedsrapporten til interessenterne. Dette har siden direktivet om CSR-rapporteringspligt trådte i kraft været et vigtigt tema for mange større virksomheder. Quentic giver en håndsrækning: Brug stærke evalueringer til anskueliggørelse af bæredygtighedsnøgletal og andre resultater.

Få mere at vide

"Med et centralt system til alle miljømæssige aspekter af bæredygtighed har vi skabt et pålideligt grundlag for vores rapportstruktur. Tidsforbruget til indtastning, kontrol og analyse af data er reduceret markant, da vi ved hjælp af Quentic har kunnet automatisere flere arbejdstrin."

Mere indblik i HSE & CSR

Udvid din horisont med Quentic ressources: Ekspert knowhow og best practice inden for HSE, miljøstyring og bæredygtighed. Opdag relevante trends, nye strategier og få inspiration til at forbedre din generelle ledelse af HSE indsatsen.

Whitepaper bæredygtighedsledelse

Er du klar over de 12 fordele ved struktureret bæredygtighedsledelse? Få at vide hvordan virksomheder reducerer omkostninger og risici, opfylder stakeholder-forventninger, forbedrer markedsmulighederne og dermed sikrer …

Download whitepaper

Quentic Bæredygtighed

Bedøm dine sociale, miljømæssige og økonomiske indsatsområder centralt i en HSE-software. Få at vide hvordan du fremmer informationsudveksling og samarbejde med Quentic og skaber et velfunderet beslutningsgrundlag.

Se video

ESG: Forén jeres virksomhedsstrategi med fremtiden

Facts, koncepter og KPI`er der kan udvikle og optimere jeres strategi

Download whitepaper
Gå til ressourcekatalog

Quentic på 2 minutter

HSEQ og ESG for alle. Digital og tilpasset.

Opdag hvordan Quentic forbedrer din HSEQ og ESG ledelse og involverer alle relevante interessenter. Den browserbaserede software hjælper dig med alle opgaver inden for HSE. 

Digital dokumentation, organisering, evaluering - Med Quentic sparer du tid og strukturerer dine processer på en meningsfyldt og let måde. 

Test Quentic helt gratis og uforpligtende.

X