+45 20545451
  • Software til bæredygtigheds-rapportering

    Det systematiske datagrundlag for dine bæredygtighedsrapporter

Med softwaren Quentic skaber du et systematisk datagrundlag for bæredygtighedsrapportering efter vilkårlige standarder. Definer indikatorer til visning af dine økonomiske, økologiske og sociale præstationer, og opfyld på den måde dine interessenters ønske om vigtige oplysninger. De tilhørende nøgletal udregner softwareplatformen på baggrund af decentrale dataleveringer fra dine forretningsområder.

Med et tryk på en knap kan du eksportere informative tabeller og diagrammer til Word og Excel. Alt efter målgruppen for din indberetning kan du rykke tidsintervaller frem i forgrunden for at fremhæve enkelte indikatorer, sammenligne KPI'er for dine lokationer eller benchmarks for din virksomhed med planlagte og faktiske værdier. Med Quentic har du altid et solidt faktuelt grundlag for kommunikationen med dine interessenter. De bagvedliggende processer til registrering, konsolidering og frigivelse af data er lette at administrere og kan til enhver tid spores.

De rigtige indikatorer

Luk Åbn

Hvordan går det med klimabeskyttelse, arbejdsforhold og forsyningskæder? Fastlæg, hvilke bæredygtighedsaspekter der er relevante for din virksomhed, og hvordan de skal analyseres. Standardiserede indikatorkataloger kan give dig et solidt grundlag, som du kan supplere med individuelle nøgletal. Du kan oprette komplekse nøgletal i formel-editoren med få museklik og beregne dem automatisk.

Enkel dataindtastning

Luk Åbn

Spørg målrettet om netop de nøgletal fra hvert område og hver ansvarlig, som er relevante for dig. For indtastningspersonen vises dataindtastningen på et overskueligt webinterface, hvor vedkommende har adgang til fra sin personlige oversigt. Det understøttes samtidig af automatiske validerings- og konsistenskontroller.

Datakonsolidering i en håndevending

Luk Åbn

Med rapporteringsplanen har du til enhver tid overblik over, hvilke leveringer af nøgletal der mangler fra hvilket område, og du kan automatisk minde de ansvarlige personer om forfaldne tidsfrister. Efter intern frigivelse efter fire øjne-princippet bliver de leverede tal og svar samlet i en konsolideret database og kan anvendes til dagsaktuelle evalueringer.

Fleksibel rapportering

Luk Åbn

Du kan selv definere evalueringer fra forskellige synsvinkler og sammenligninger med målværdier. I baggrunden tager Quentic sig af omregning af enheder og valutaer samt beregning af afledte værdier eller aggregering af data over tid og sted. På den måde kan du både i detaljer og på koncernniveau til enhver tid holde dig informeret om den økonomiske, økologiske og sociale performance.

Whitepaper om bæredygtighedsstyring

12 fordele ved struktureret bæredygtighedsstyring. 

Certificeringer

Test Quentic gratis i 14 dage.

"Med et centralt system til alle miljømæssige aspekter af bæredygtighed har vi skabt et pålideligt grundlag for vores rapportstruktur. Tidsforbruget til indtastning, kontrol og analyse af data er reduceret markant, da vi ved hjælp af Quentic har kunnet automatisere flere arbejdstrin."

Markus Schönberger, teamleder for sustainability controlling, Voith GmbH & Co. KGaA

Tilfredse brugere er vores bedste reference