+45 20545451
  • Software til bæredygtigheds-controlling

    Planlæg. Styr. Kontroller.

Med Bæredygtighedscontrolling softwaren Quentic koordinerer du hurtigt og overskueligt bæredygtighedscontrollingens centrale opgaver. Planlæg, styr og kontroller gennemførelsen af din bæredygtighedsstrategi ved at indsamle og kvalitetssikre økologiske, økonomiske og sociale data. Strategiske beslutningsfaktorer afledes i realtid af beholdningen af operative miljømæssige og sociale data.

Softwareplatformens strukturerede registrerings- og evalueringsmuligheder giver dig informationsgrundlaget for alle bæredygtighedsstyringens styringsinstrumenter, fra omkostningsberegning af materialeflowet til øko-effektivitetsanalyser og Sustainability Balanced Scorecard. En central ansvars- og påmindelsesstyring sørger for, at alle operative data altid er aktuelle, kontrollerede og konsoliderede. Dette forenkler identifikationen af nominel-faktisk-afvigelser og igangsættelsen af målrettede foranstaltninger.

De rigtige indikatorer

Luk Åbn

Hvordan går det med emissionsmængderne, vandforbruget, energiomkostningerne? Bestem selv, hvilke bæredygtighedsaspekter du vil styre og med hvilke nøgletal. Du kan tilpasse samtlige indikatorer efter dine behov og efter eget valg også registrere omkostninger udover værdierne. Du definerer selv afledte størrelsesforhold, som energieffektivitet pr. omsætning med den intuitive formeldeditor.

Optimalt understøttet dataregistrering

Luk Åbn

Hver person, der indtaster data, ser kun de indikatorer, der er relevante for den pågældende person – så undgår man fejlagtige indtastninger. Systemet genkender usædvanlige afvigelser i forhold til den forudgående periode allerede under indtastningen og henviser tydeligt dertil. Du kan efter eget valg gøre det obligatorisk at angive forklaringer, eller at tilføje bilag.

Datakonsolidering i en håndevending

Luk Åbn

Med rapporteringsplanen har du til enhver tid overblik over, hvilke leveringer af nøgletal der mangler fra hvilket område. Hvis du har defineret et frigivelsestrin, så informeres de pågældende personer automatisk, så snart en datalevering er klar til kontrol. Data, der engang er frigivet, er spærret for den sædvanlige behandling. På denne måde forbliver dine evalueringer og beregninger konsistente.

Fleksibel rapportering

Luk Åbn

Du kan selv definere evalueringer fra forskellige synsvinkler og sammenligninger med målværdier. Quentic sørger i baggrunden både for omregningen af enheder og valutaer og for aggregering af registreringssteder og beregning af frit definerbare KPI'er. På den måde kan du både i detaljer og på koncernniveau til enhver tid holde dig informeret om den økonomiske, økologiske og sociale performance.

Certificeringer

Test Quentic gratis i 14 dage.

"Med et centralt system til alle miljømæssige aspekter af bæredygtighed har vi skabt et pålideligt grundlag for vores rapportstruktur. Tidsforbruget til indtastning, kontrol og analyse af data er reduceret markant, da vi ved hjælp af Quentic har kunnet automatisere flere arbejdstrin."

Markus Schönberger, teamleder for sustainability controlling, Voith GmbH & Co. KGaA

Tilfredse brugere er vores bedste reference