Effektiv håndtering af energi og lave energiomkostninger er ofte forudsætninger for certificering i henhold til ISO 50001. Med det rette værktøj nås disse mål hurtigt. Siden begyndelsen af 2014 har underleverandøren til bilindustrien WITTE Automotive fra Velbert anvendt onlinesoftwaren Quentic til håndtering af arbejdssikkerhed, miljøstyring og bæredygtighed og har dermed opbygget virksomhedens komplette energistyringssystem inden for meget kort tid.

WITTE Automotive, der har over 3.000 medarbejdere, udvikler lukke-, låse- og sikkerhedssystemer i enhver form til mange bilproducenter. Siden virksomhedens etablering i 1899 i Velbert, Nordrhein-Westfalen, har den familieledede virksomhed satset på den højeste kvalitet i hele produktionsforløbet. I dag er virksomhedens kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO/TS 16949.

Miljøbeskyttelsen er fast forankret i virksomhedspolitikken hos underleverandøren til bilindustrien. Helt i tråd med en bæredygtig udvikling er ansvarlig omgang med jord, luft, vand og råstoffer uadskilleligt forbundet med de driftsmæssige og sociale kompetencer. Certificeringen i henhold til den internationale standard ISO 14001 bekræfter, at de på verdensplan anerkendte krav til miljøstyringssystemet i virksomheden på enhver måde er opfyldt.

I begyndelsen af 2014 kom der fokus på emnet energistyring hos WITTE-gruppen. Det stod hurtigt klart, at de eksisterende særskilte løsninger ikke var tilstrækkelige i forhold til de høje krav i den internationale standard ISO 50001. Virksomheden havde nemlig hidtil sammenført nøgletallene for miljø og energi i uoverskuelige Excel-lister. Desuden blev interne revisioner anskueliggjort med forskellige værktøjer, der ikke var kompatible. Tidsforbruget til datavedligeholdelse, analyser og revisionsrapporter var enormt. Underleverandøren havde brug for en løsning til at undgå redundans i ressourcestyringen og til udformning af brugsanvisningerne og farevurderingerne efter reglerne. Desuden skulle interne og eksterne revisioner styres og analyseres på mere enkel vis. Et af vores vigtigste krav af visualisering af hele vores energistyring på alle lokationer i et centralt system. Med Quentic var det endeligt muligt at frembringe nøgletal, der gav mening", siger Thomas Wenning, energistyringsbefuldmægtiget og koordinator for miljø, brand- og arbejdssikkerhed hos WITTE Automotive.

Med introduktionen af Quentic blev energiforbruget for hvert anlæg og hver tæller registreret. Gennem regelmæssig overvågning og afbildning i fagmodulet Miljøstyring kunne strømslugerne hurtigt identificeres, og tiltag til sikring af energieffektiviteten kunne igangsættes. Uanset om det drejer sig om det samlede energiforbrug for en produktionslinje, energiforbruget pr. produceret emne eller udledningsmængden fra vognparken – alle nøgletallene genereres og analyseres på enkel vis. Takket være den fortløbende sammenligning mellem de ønskede og de faktiske tal registreres underskud og potentialer for forbedring tidligt. Desuden registreres resultaterne fra inspektionerne og revisionerne også i softwaren, og det muliggør en fortløbende og enkel overvågning af energimålene.

Ved hjælp af den professionelle onlinesoftware har virksomheden opbygget energistyringssystemet på meget kort tid og fået det certificeret i henhold til den internationale standard ISO 50001. I dag arbejder medarbejderne i alle WITTE-gruppens tyske lokaliteter med Quentic på daglig basis. Energiforbruget analyseres fortløbende og tiltagene til sikring af energieffektiviteten kontrolleres ved regelmæssige revisioner. Optimerede processer i energistyringen reducerer omkostningerne og bidrager til beskyttelsen af miljøet. WITTE Automotive har nået sit mål ved hjælp af Quentic og har samtidigt opnået gencertificering i henhold til ISO 14001.

WITTE Automotive har med succes anvendt følgende Quentic-moduler siden 2014:

  • Quentic Core
  • Arbejdsmiljø
  • Risiko og Auditeringer
  • Farlige Stoffer
  • Legal compliance
  • Miljøstyring

"Takket være den hurtige visualisering af nøgletal sparer vi meget tid. Derudover gør Quentic det lettere for os at finde løsninger, især i forbindelse med tiltag til energibesparelser."

Test Quentic gratis i 14 dage.