Effektiv miljø- og ressourcestyring på alle lokaliteter i hele verden: Det har den verdensomspændende teknologikoncern Voith GmbH & Co. KGaA med hovedsæde i Heidenheim allerede nu gjort til en realitet. Siden 2011 har virksomheden underbygget vejen mod bæredygtighed med Quentic-softwaren til arbejdssikkerhed, miljøstyring og bæredygtighed. Den giver alle ansvarlige mulighed for at udføre deres opgaver parallelt i et og samme system.

De anvendte billeder er udlånt af Voith

Familievirksomheden Voith blev grundlagt i 1867 og har omkring 20.000 medarbejdere i mere end 60 lande. Deres portefølje af anlæg, produkter og tjenesteydelser til industrien betjener fem essentielle markeder over hele verden inden for områderne energi, olie og gas, papir, råstoffer samt transport og bilindustri. Den operative forretning er inddelt i tre koncernområder: Voith Hydro, Voith Paper og Voith Turbo.

Voith har fastlagt tre hovedmål for ressource- og miljøbeskyttelse: Reduktion af energiafhængighed og i udledningen af drivhusgasser, reduktion i forbruget af materialer og ferskvand. Gennem en bred implementation af et grønnere kontrolsystem, har Voith sparet 12 mio. EUR på et reduceret forbrug i energi, ferskvand og affald siden regnskabsåret 2011/12. Fremskridtet og de ambitiøse mål styres af Voiths CSR og HSE afdeling, der hvert år sammenfatter ovenstående i en årlig bæredygtighedsrapport. Denne kan tilgås på Voiths hjemmeside. 

For blot få år siden lå alle miljødata hos maskinproducenten placeret decentralt i forskellige systemer. Virksomheden havde brug for en pålidelig database til at kontrollere sine interne målsætninger, og for at forbedre effektiviteten. Rapporteringen skulle selvfølgelig foregå efter GRI (Global reporting Initiative). Voith begyndte med at bruge Quentic i 2011, og de rullede hurtigt systemet ud over flere lokationer de første måneder. Det blev bl.a. brugt til at skabe et globalt register over farlige stoffer, for centralt at verificere og sikre en korrekt status på de anvendte farlige stoffer i virksomheden.  

I softwaremodulet Bæredygtighed bliver data kontrolleret allerede ved indtastningen. Det kan med det samme ses, om værdierne er valide, og om der er usædvanlige afvigelser i forhold til de foregående perioder. Den ansvarlige for indtastningen behøver således ingen særlige fagkundskaber for at kunne identificere uoverensstemmelser. Den standardiserede fremgangsmåde for indtastning og godkendelse sikrer, at dataene fra alle lokaliteter over hele verden er fuldstændige, konsistente og ensartede. På den måde kan alle involverede arbejde parallelt i systemet uafhængigt af tid og sted. Ved hjælp af versionering er alle ændringer kontrollerbare, og takket være den overskuelige rapporteringsplan kan den aktuelle status på alle rapporteringsopgaver altid ses.

Efter godkendelsen er indholdet med det samme tilgængeligt til fleksible analyser. Udviklingen over tid og sted på værdier og omkostninger kan vises for hver indikator og sammenlignes med lokale og globale målværdier. Angivelser af beløb sker automatisk i den rigtige valuta og under hensyntagen til kursudviklingen. Fysiske angivelser kan automatisk omregnes mellem forskellige enheder. Komplekse nøgletal (KPI'er) genereres også automatisk og visualiseres i diagrammer. De tjener som grundlag for visningen af økologiske og sociale aspekter i bæredygtighedsrapporten. Denne kan udarbejdes efter alle almindelige rapporteringsstandarder (GRI og DNK)

Voith har med succes anvendt følgende Quentic-moduler siden 2011:

  • Quentic Core
  • Arbejdsmiljø
  • Processtyring
  • Risiko og Auditeringer
  • Farlige Stoffer
  • Legal compliance
  • Miljøstyring
  • Onlineundervisninger
  • Bæredygtighed

"Med et centralt system til alle miljømæssige aspekter af bæredygtighed har vi skabt et pålideligt grundlag for vores rapportstruktur. Tidsforbruget til indtastning, kontrol og analyse af data er reduceret markant, da vi ved hjælp af Quentic har kunnet automatisere flere arbejdstrin."

Test Quentic gratis i 14 dage.