• Central styring af bæredygtighed

    Voith

Effektiv miljø- og ressourcestyring på alle lokaliteter i hele verden: Det har den verdensomspændende teknologikoncern Voith GmbH & Co. KGaA med hovedsæde i Heidenheim allerede nu gjort til en realitet. Siden 2011 har virksomheden underbygget vejen mod bæredygtighed med Quentic-softwaren til arbejdssikkerhed, miljøstyring og bæredygtighed. Den giver alle ansvarlige mulighed for at udføre deres opgaver parallelt i et og samme system.

Om Voith

Luk Åbn

Familievirksomheden Voith blev grundlagt i 1867 og har omkring 20.000 medarbejdere i mere end 60 lande. Deres portefølje af anlæg, produkter og tjenesteydelser til industrien betjener fem essentielle markeder over hele verden inden for områderne energi, olie og gas, papir, råstoffer samt transport og bilindustri. Den operative forretning er inddelt i tre koncernområder: Voith Hydro, Voith Paper og Voith Turbo.

Miljøbeskyttelse som et centralt mål

Luk Åbn

Voith har fastlagt tre hovedmål for ressource- og miljøbeskyttelse frem til regnskabsåret 2017/18: at sænke forbruget af ferskvand med 10 %, energibehovet med 20 % og affaldsmængden med 25 %. Disse mål overvåges af den centrale afdeling "Corporate Sustainability", som omfatter fagområderne miljø, sundhed og arbejdssikkerhed (Health, Safety & Environment, forkortet HSE), og fremskridtene dokumenteres i en samlet bæredygtighedsrapport.

Verdensomspændende rapportering

Luk Åbn

For blot få år siden lå alle miljødata hos maskinproducenten placeret decentralt i forskellige systemer. "For at skabe en ensartet rapportering måtte vores team registrere og analysere de nødvendige data fra over 120 steder i Excel-lister", siger Torsten Kallweit, leder af det centrale forretningsområde Corporate Sustainability & HSE. "Alene indsamlingen af vand-, energi- og affaldsdata ville tage os flere uger, og analysen af dataene ville tage lige så lang tid." Virksomheden havde brug for et pålideligt datagrundlag for at kunne styre de interne mål om at forbedre effektiviteten. Desuden skulle rapportstrukturen opbygges i henhold til de internationale standarder fra Global Reporting Initiative. Allerede i 2011 blev Quentic-softwaren anvendt på HSE-området, og den blev implementeret på tværs af alle lokaliteter på få måneder. Ved hjælp af softwareløsningen blev der blandt andet oprettet et globalt register over farlige stoffer for at kunne kontrollere og godkende brugen af farlige stoffer centralt. I 2015 tog Voith også delen omkring controlling af bæredygtighed i brug.

Effektiv controlling af bæredygtighed

Luk Åbn

I softwaremodulet Bæredygtighed bliver data kontrolleret allerede ved indtastningen. Det kan med det samme ses, om værdierne er valide, og om der er usædvanlige afvigelser i forhold til de foregående perioder. Den ansvarlige for indtastningen behøver således ingen særlige fagkundskaber for at kunne identificere uoverensstemmelser. Den standardiserede fremgangsmåde for indtastning og godkendelse sikrer, at dataene fra alle lokaliteter over hele verden er fuldstændige, konsistente og ensartede. På den måde kan alle involverede arbejde parallelt i systemet uafhængigt af tid og sted. Ved hjælp af versionering er alle ændringer kontrollerbare, og takket være den overskuelige rapporteringsplan kan den aktuelle status på alle rapporteringsopgaver altid ses.

Analyser med et museklik

Luk Åbn

Efter godkendelsen er indholdet med det samme tilgængeligt til fleksible analyser. Udviklingen over tid og sted på værdier og omkostninger kan vises for hver indikator og sammenlignes med lokale og globale målværdier. Angivelser af beløb sker automatisk i den rigtige valuta og under hensyntagen til kursudviklingen. Fysiske angivelser kan automatisk omregnes mellem forskellige enheder. Komplekse nøgletal (KPI'er) genereres også automatisk og visualiseres i diagrammer. De tjener som grundlag for visningen af økologiske og sociale aspekter i bæredygtighedsrapporten. Denne kan udarbejdes efter alle almindelige rapporteringsstandarder.

Quentic-moduler

Luk Åbn

Voith har med succes anvendt følgende Quentic-moduler siden 2011:

  • Quentic Core
  • Arbejdsmiljø
  • Risiko og Auditeringer
  • Farlige Stoffer
  • Legal compliance
  • Miljøstyring
  • Onlineundervisninger

"Med et centralt system til alle miljømæssige aspekter af bæredygtighed har vi skabt et pålideligt grundlag for vores rapportstruktur. Tidsforbruget til indtastning, kontrol og analyse af data er reduceret markant, da vi ved hjælp af Quentic har kunnet automatisere flere arbejdstrin."

Markus Schönberger, teamleder for sustainability controlling, Voith GmbH & Co. KGaA

Test Quentic gratis i 14 dage.