• Miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed

    Siemens Real Estate

Siemens ejendomsinteresser varetages af Siemens Real Estate (SRE). SRE har siden 2011 til styring af miljø- og arbejdsbeskyttelsen inden for ejendomsområdet anvendt Quentic-softwaren fra Quentic i Tyskland til langt over hundrede lokaliteter, og det har ikke blot betydet, at der er større gennemsigtighed end tidligere, det har også givet en tidsbesparelse.

Klik på linket nedenfor for at se hele artiklen.

Om Siemens Real Estate

Luk Åbn

SRE varetager porteføljen hos Siemens og er på verdensplan ansvarlig for anskaffelsen af lokaler inden for kontor-, industri- og specialområder – enten gennem lejemål, køb eller nybyggeri. Desuden: SRE er også ansvarlig for driften af disse. Dette omfatter også rekvireringen af de gennemførelsesansvarlige for renovation, beskyttelse af vandmiljøet, beskyttelse mod luftforurening og farligt gods i henhold til lovgivningen.

Mange juridiske forpligtelser

Luk Åbn

Ligesom alle andre virksomheder er Siemens pligtig til at overholde miljømæssige forskrifter og påbud og rekvirere de gennemførelsesansvarlige såfremt påkrævet. I Tyskland er disse pligter reguleret gennem lovgivningen omkring genanvendelseshåndtering, udledning, vandordning og transport af farligt gods. Rekvireringen af de gennemførelsesansvarlige skal ske skriftligt. De skal foretage overvågning, yde rådgivning og koordinere. For at opgaverne kan varetages på effektiv vis kan der introduceres et miljøstyringssystem i henhold til ISO 14001.

Enkel og sikker anvendelse

Luk Åbn

Hos SRE anvendes Quentic som Software as a Service (SaaS). Det vil sige, at der uafhængigt af stedet er adgang til softwaren alene gennem anvendelsen af en internetbrowser. Særligt arbejde på tværs af lokaliteter gøres dermed betydeligt nemmere. Interne indledende sikkerhedstjek bekræfter, at den påkrævede datasikkerhed også er sikret. Quentic giver ved det daglige arbejde ikke blot et overblik over, hvor hvilken gennemførelsesansvarlig er placeret, men viser hvor der er et behov og en rekvirering er påkrævet i henhold til lovgivningen. Desuden: Brugerne får som følge af den integrerede dokumentstyring altid fat i den nyeste version af et dokument, og ved at se på historikken kan enhver opdatering følges.

Målet nås hurtigere med software

Luk Åbn

Quentic informerer efter ønske de eksterne omgivelser om væsentlige tiltag i virksomheden via e-mail eller minder automatisk om forestående vigtige aftaler. Dette højtudviklede rettighedskoncept inkluderer alle deltagere efter behov. Dette virker ikke blot fremmende for kommunikationen i virksomheden, men handlingsforløbene bliver også kortere, idet overflødige arbejdstrin falder bort. Ledelsen og de områdeansvarlige kan se, hvem der er inkluderet i hvilke forløb og hvilken status bestemte foranstaltninger har. Dette giver en betydelig tidsbesparelse og giver en væsentlig større gennemsigtighed i forløbet end tidligere.

Basis for alle HSE-opgaver

Luk Åbn

SRE visualiserer i Quentic strategiske processer i forhold til arbejds- og miljøbeskyttelse og følger opstillede programmer og mål ved at relevante foranstaltninger udledes. Tilbagevendende kontroller, som kontrollen af ildslukkere eller miljø- og vandbeskyttelsesinspektioner inklusive kontrol af anlæg og dokumentation, bliver vist og kontrolleret. Relevante miljøaspekter, som for eksempel CO2-udledningen, og generelle risici vurderes og analyseres. Der genereres også farevurderinger direkte i systemet. Softwaren understøtter de regelmæssige interne revisioner og skaber så et solidt og konsistent grundlag for en afbildning af ISO 14001 og OHSAS 18001.

"Quentic: Mindre stress. Mere kvalitet."

Albrecht Bühl, Environmental Protection Manager, Siemens Real Estate

Test Quentic gratis i 14 dage.