Automobilindustrien er præget af strenge juridiske krav og leverandørrevisioner. Certificeringer som ISO 14001/EMAS for miljøbeskyttelse eller OHSAS 18001 for arbejdssikkerhed kan også have indflydelse på leverandørvurderingen. Siden udgangen af 2011 har dækproducenten Pirelli Deutschland GmbH anvendt onlineløsningen Quentic til arbejdssikkerhed, miljøstyring og bæredygtighed, der dækker alle krav til retssikkerhed og fleksibilitet på HSE-området (sundhed, sikkerhed og miljø).

Pirelli er en af verdens største dækproducenter og er i kraft af sin store teknologiske kompetence markedsførende i premiumsegmentet. Virksomheden blev grundlagt i 1872 og har i dag aktiviteter i mere end 160 lande og beskæftiger over 38.000 medarbejdere fordelt på 22 produktionsfaciliteter på fire kontinenter. Den tyske filial af den verdensomspændende Pirelli-koncern producerer hovedsagligt personbil- og motorcykeldæk til high- og ultra-high-performance-området.

Ved kritiske leverandørrevisioner kontrollerer bilproducenterne, om de påkrævede kvalitetsstandarder overholdes. Det drejer sig f.eks. om ISO/TS 16949 og procesrevision i henhold til VDA 6.3. Dette øger præcisionskravet til leverandørerne, for et gyldigt certifikat er en døråbner til tier 1-leverandører og -bilproducenter. Hvis man ved fremstillingen af selv de mindste dele ikke kan dokumentere, at alt er som det skal være med hensyn til kvaliteten, ryger man ud af forsyningskæden.

Det er særlig vigtigt for dækproducenten løbende at øge produkternes kvalitet, især hvad angår ydeevne, sikkerhed og miljøvenlighed. Pirelli Deutschland var derfor interesseret i en central løsning, som desuden understøtter deres eget styringssystem i henhold til ISO 14001 og OHSAS 18001 og indfrier alle krav til fleksibilitet samt data- og retssikkerhed. En anden bestemmende faktor var fleksibiliteten ved den webbaserede SaaS-version (Software as a Service). SaaS-versionen giver den HSE-ansvarlige mulighed for at arbejde med systemet, uanset hvor vedkommende befinder sig. Virksomheden kan derfor gøre brug af mobile enheder såsom tablet-pc'er til daglige inspektioner eller revisioner. I forbindelse med kontrol af arbejdsområderne angående sikkerheds-, risiko- eller miljøaspekter er det muligt at registrere afvigelser og unormale forhold med det samme, så der kan iværksættes passende foranstaltninger. På den måde spares der megen værdifuld tid. Quentics standardfunktioner, såsom brugeradministration og håndtering af adgangsrettigheder, var også overbevisende. Derudover kunne softwaren score point på praktisk relevans og brugervenlighed. Brugsanvisninger, farevurderinger og komplette ledelsesrapporter oprettes eksempelvis med få klik med musen.

Legal compliance var også en væsentlig faktor for Pirelli i forbindelse med valg af softwaren. På HSE-området skal dækproducenter nemlig overholde en lang række retskrav, f.eks. i forbindelse med håndtering af kemikalier og farlige stoffer samt arbejde ved særlige anlæg, såsom vulkaniseringsanlæg. De ansvarlige i virksomheden modtager automatiske meddelelser via e-mail, når de relevante love ændres. På den måde kan alle ændringer af retsregler nemt vedligeholdes og følges. En grænseflade til en online retsdatabase eller påmindelsesfunktionen til kontrol af juridisk aktualitet er kun en lille del af de mange pålidelige og gennemprøvede funktioner.

Praktisk planlægning, organisation og dokumentation af såvel interne som eksterne revisioner er ligeledes muligt med Quentic-softwaren. En yderligere fordel er, at det er utroligt nemt at integrere alle deltagere – også eksterne. I henhold til revisionsplanen kan der defineres automatiske e-mailmeddelelser med påmindelser om frister eller til regulering af gentagne revisioner. Talrige analysemuligheder og omfattende revisionsrapporter forenkler evalueringen af miljøpåvirkninger med hensyntagen til alle relevante aspekter. Kravene i normer og standarder kan opfyldes på effektiv og tidsbesparende vis. Hos dækproducenten hører tidskrævende revisionsstyring til HSE-processer således fortiden til.

Siden 2011 har Pirelli Deutschland benyttet sig af følgende Quentic-moduler med godt resultat:

  • Quentic Core
  • Arbejdsmiljø
  • Risiko og Auditeringer
  • Farlige Stoffer
  • Legal compliance

"Man kan hurtigt danne sig et overblik over, hvilken leder der er involveret i hvilke processer og i hvilke i dokumenter. Det er særdeles nyttigt i vores daglige arbejde."

Test Quentic gratis i 14 dage.