Nul ulykker og nul miljøhændelser – dette ambitiøse mål har kemivirksomheden INEOS Köln sat sig. Fabrikken har i mange år udmærket sig ved sine meget høje sikkerhedsstandarder. Med henblik på at forbedre disse eksemplariske tiltag yderligere bruger producenten af kemiske råstoffer den webbaserede softwareløsning Quentic. Virksomheden har siden 2014 brugt Quentic til registrering og analyse af usikre situationer og hændelser, der kunne være til fare for sundheden eller miljøet. Dette medfører desuden flere positive indvirkninger på virksomhedens arbejds- og miljøbeskyttelse.

INEOS blev grundlagt i 1998 og er én af de største kemiproducenter i verden. 17.000 ansatte inden for 15 forretningsområder genererer et årligt produktvolumen på 60 millioner ton. Som petrokemisk anlæg er INEOS Köln med 2.000 ansatte en vigtig leverandør af råstoffer til den kemiske industri og den tredjestørste industriarbejdsgiver i Køln.

INEOS Köln har sat sig som mål at forbedre sig løbende på områderne sikkerhed, sundhed og miljø. Som medlemmer af det tyske forbund for kemisk industri (VCI) har virksomheden forpligtet sig til at overholde VCI-miljøretningslinjerne og har tilsluttet sig den kemiske industris "Responsible Care"-initiativ. Engagementet på miljøområdet på lokaliteten i Køln har i flere år været dokumenteret med ISO 14001-miljøcertificeringen. Derudover er lokalitetens kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til ISO 9001 og energistyringssystemet i henhold til ISO 50001.

Sikkerhed, sundhed og miljø har højeste prioritet for INEOS Köln. Arbejdsmiljøen er et vigtigt aspekt i den forbindelse. Over 800 ansatte arbejder på skiftehold 365 dage om året og overvåger adskillige anlæg, der kører i døgndrift. Forebyggelse af ulykker og ulykkeshændelser er en daglig udfordring, eftersom virksomheden stræber efter at nå målet om nul ulykker og nul miljøhændelser. INEOS Köln indførte i 2014 derfor en bæredygtig softwareløsning til arbejds- og miljøbeskyttelse. Den webbaserede software Quentic er en brugervenlig platform, som byder på mange fordele i forbindelse med tidsstyring og en samlet oversigt over alle processer og produktstrømme. Samtlige processer, der tidligere blev gennemført i forskellige applikationer, findes nu i ét centralt system. Derudover muliggør softwaren forbedringer vedrørende kvalitet, sikkerhed, sundhed og miljø. Således er det også nemt og bekvemt at planlægge og dokumentere revisioner og inspektioner.

I modulet Arbejdsmiljø registrerer kemikalievirksomheden alle usikre håndteringer og de såkaldte nær ved-situationer eller næsten-ulykker. Hvis der f.eks. konstateres en usikker håndtering, kan den logges i softwaren. Oplysningerne sendes til de ansvarlige personer, som efterfølgende tager sig af posteringen, indleder bindende foranstaltninger og fastlægger en effektueringsdato. Alle involverede personer informeres om den videre udvikling. Med henblik på at undgå lignende situationer i fremtiden bliver årsagerne nøje analyseret og efterfølgende afhjulpet. Hvis der alligevel skulle opstå en ulykke, kan der på sekunder genereres en færdig ulykkesrapport, som sendes til den ansvarlige myndighed.

Registeret over farlige stoffer inderholder en liste over alle potentielt farlige stoffer, og de tilhørende sikkerhedsdatablade står til rådighed i Quentic. Med filterfunktionen finder den ansatte – med det samme – de ønskede arbejds- og farestoffer, inklusive egenskaber og anvendelsesområder. Fastlæggelse af enkelte indholdsstoffer og mærkningen i henhold til GHS/CLP foregår ganske enkelt med et museklik. Softwaren sender automatisk en påmindelse om opdatering af sikkerhedsdatabladene efter et fastsat tidsrum. På den måde sikres en gennemsigtig håndtering af farlige stoffer i hele virksomheden. Yderligere temaer, såsom dokumentstyring, kontrolpligtigt udstyr eller kravsæt, aktiveres trin for trin hos INEOS Köln.

Siden 2014 har INEOS Köln benyttet sig af følgende Quentic-moduler med godt resultat:

  • Quentic Core
  • Arbejdsmiljø
  • Risiko og Auditeringer
  • Farlige Stoffer
  • Legal compliance
  • Processer

"Implementeringen af Quentic har haft stor strategisk og operativ betydning for os. Løsningen gør arbejdet lettere for alle ansatte. Desuden giver den et vigtigt bidrag til mere gennemsigtige arbejdsprocesser, hvilket myndighederne er meget opmærksomme på."

Test Quentic gratis i 14 dage.