Sikkerhed på arbejdspladsen kræver mange foranstaltninger: risikovurdering, gennemførelse af beskyttelsesforanstaltninger, udarbejdelse af brugsanvisninger og undervisning af medarbejdere. For at kunne mestre disse opgaver så effektivt som muligt anvender ENGIE Deutschland (tidligere GDF SUEZ Energie Deutschland) onlineløsningen Quentic.

ENGIE Deutschland har siden 2010 anvendt den omfattende og praksisorienterede løsning til arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse i alle dele af virksomheden og de certificerede styringssystemer i henhold til OHSAS 18001 og ISO 14001.

 

Som en del af ENGIE-gruppen hører ENGIE Deutschland til en international, verdensførende energikoncern, hvor arbejdssikkerhed og sundhedsbeskyttelse indtager en særlig stilling. Virksomheden har otte afdelinger i Tyskland med i alt over 1.000 medarbejdere. Foruden salg af strøm, naturgas og energiydelser har virksomheden aktiviteter inden for strøm- og fjernvarmeproduktion.

Arbejdsmiljø er et markant, gennemgående tema i energiforsyningsselskabets daglige arbejde: Medarbejdere i beskyttelsesdragt, advarsels- og fareskilte, opslag med anvisninger og forholdsregler, brug af farlige stoffer, aktiviteter på maskiner eller håndtering af elektricitet er hverdagskost på deres kraftværker. "Hos os har arbejds- og sundhedsbeskyttelse derfor højeste prioritet," understreger Daniel Krebel, HSE-ekspert hos ENGIE Deutschland.

Regelmæssige sikkerhedsinspektioner, tilbagevendende uddannelse, løbende overvågning af gældende standarder, analyse af processer i kraftværksdriften og afledte tiltag, der kan styrke sikkerheden – koordinationen af alt dette er en kæmpe opgave, der giver sig udslag i en betydelig tids- og omkostningsfaktor for virksomheden. "Der skal altid udføres nye farevurderinger, når der foretages ændringer i arbejdsmiljøet. Brugsanvisninger skal altid holdes aktuelle og stå til rådighed for alle relevante personer. Derudover skal vi hele tiden holde øje med, hvilke medarbejdere der har gennemført hvilke kurser hvornår, og hvem der behøver dem i fremtiden. De pågældende datoer skal planlægges og organiseres. Dette er indimellem en kæmpe udfordring med hensyn til koordination og formidling af information. Man løber hurtigt panden mod en mur uden et centralt system til dokumentation og organisation," udtaler Daniel Krebel.

Derfor har ENGIE Deutschland siden 2010 benyttet sig af Quentic. Med denne specialiserede softwareløsning kan energiselskabet organisere samtlige opgaver omkring arbejdsbeskyttelse på effektiv vis. Alle relevante data indsamles og administreres nemt og centralt, analyseres dagligt og efter behov og gøres tilgængelige for alle involverede på en overskuelig måde. Samtlige farevurderinger og brugsanvisninger oprettes og opdateres med få museklik. Medarbejdernes aktiviteter og kvalifikationer er altid registreret i et struktureret format, og ved hjælp af den integrerede kvalifikationsoversigt kan man hurtigt aflæse, hvilke kurser en given medarbejder har brug for og hvornår.

Siden 2008 har der i Wilhelmshaven været gang i byggearbejdet på et af de mest moderne kulkraftværker i Europa. I hele byggefasen spillede Quentic en stor rolle, eftersom softwaren lige fra begyndelsen blev brugt til nøje at analysere og vurdere de involverede risici for mennesker og miljø. Mange inspektioner blev således planlagt og analyseret med fagmodulet Risiko og Auditeringer. Efterfølgende kunne eksterne konsulenter nemt indtaste resultaterne direkte i systemet. For ENGIE Deutschland viste det sig, at alle de påkrævede informationer på denne måde hurtigt kunne samles, så de var klar til yderligere bearbejdning og analyse.

Siden 2010 har ENGIE Deutschland benyttet sig af følgende Quentic-moduler med godt resultat:

  • Quentic Core
  • Arbejdsmiljø
  • Risiko og Auditeringer
  • Farlige Stoffer
  • Legal compliance
  • Miljøstyring

"De eksterne konsulenter kan problemfrit tilkobles direkte via Quentic. Efter de har fået tildelt adgangsrettigheder, kan de indtaste risikovurderinger på baggrund af inspektionen direkte i vores system. På den måde kan alle involverede samarbejde."

Test Quentic gratis i 14 dage.