Opgaverne inden for driftsmæssig arbejds- og miljøbeskyttelse bliver stadigt mere komplekse. Virksomhederne pålægges yderligere dokumentationspligter i kølvandet på den tyske lov om energitjenester og energieffektivitetsforanstaltninger (EDL-G). Maskinproducenten ARBURG ledte efter en løsning, der kunne hjælpe dem med at bearbejde de voksende datamængder hurtigere samt med at dokumentere foranstaltninger og revisioner fyldestgørende. Siden 2012 har virksomheden benyttet sig af den tværfaglige Quentic-onlinesoftware til at administrere alle aspekter af sin arbejds- og miljøbeskyttelse.

ARBURG GmbH + Co KG er på verdensplan blandt de førende producenter af kvalitetsmaskiner til plastbearbejdning. Familievirksomheden blev grundlagt i 1923 og beskæftiger i dag omkring 2.000 medarbejdere i Tyskland. På virksomhedens eneste produktionsfacilitet i Loßburg fremstilles elektriske, hybride og hydrauliske sprøjtestøbemaskiner foruden systemet til den industrielle additive fremstilling.

Ressource- og energieffektiv produktion er en naturlig del af hverdagen for ARBURG. Allerede i 1998 blev virksomhedens kombinerede kvalitets- og miljøledelsessystem certificeret i henhold til de internationale standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hertil kommer certificeringen i henhold til ISO 50001, som siden 2012 har stadfæstet virksomhedens effektive energihåndtering.

I forbindelse med forberedelserne på energirevisionerne gik det op for virksomheden, at adskillige forløb ikke var tilstrækkeligt effektive. Eksempelvis blev der anvendt forskellige enkeltløsninger inden for miljø- og arbejdssikkerhed: Access-databaser og Word-filer, foranstaltningsopfølgningslister såvel som specialsoftware til affald og farlige stoffer. At have det hele samlet havde ganske vist ikke fungeret så godt, og maskinproducenten begyndte derfor at lede efter et bedre system. Søgningen påviste dog, at mange softwareprodukter på det tyske marked stadigvæk tilbød særskilte løsninger. "Vores vigtigste krav til det nye system var, at vi skulle kunne gengive styringen af affald og farlige stoffer centralt, men også styre interne revisioner og foranstaltninger mere effektivt. Som en omfattende totalløsning var Quentic en meget kærkommen opdagelse," udtaler Walter Däumler, leder af kvalitetskontrol og miljøledelse hos ARBURG. Siden da er softwaren blevet brugt til at planlægge, dokumentere og vurdere omkring 50 revisioner og inspektioner samt utallige tekniske kontroller hvert år.

I fagmodulet Farlige Stoffer behandler virksomheden i dag over 1.000 arbejdsmaterialer og farlige stoffer: kølesmøremidler, lakker, klæbestoffer samt diverse olier. Hvert eneste stof i denne centrale fortegnelse er mærket i henhold til GHS/CLP og forsynet med et tilsvarende sikkerhedsdatablad. Med filterfunktionen kan indholdsstoffer og egenskaber findes med det samme. Det kontrolleres desuden automatisk, hvorvidt fælles lagring er tilladt i henhold til TRGS 510. Maskinproducenten kunne før i tiden ikke behandle sikkerhedsdatablade på systematisk vis, men i dag aktualiseres disse med jævne mellemrum – takket være softwarens automatiske påmindelsesfunktion. Forespørgsler til leverandører genereres også automatisk.

Alt affald, der opstår i forbindelse med produktionen, registreres i modulet Miljøstyring. ARBURGs affaldsregister omfatter 60 forskellige affaldstyper – hovedsagligt stålskrot, kartonnage og genbrugspapir – herunder mere end 20 former for farligt affald. For at kunne sikre en fagligt forsvarlig bortskaffelse kan affald som spildolie umiddelbart kategoriseres som farligt gods. Funktioner som den automatiske beregning af nøgletal ud fra de registrerede data er særligt nyttige for de miljøansvarlige. Yderligere ressourcer, såsom strøm og vand, kan ligeledes overvåges og analyseres med softwaren. Derudover registreres alle tariffer samt alt forbrug i systemet, og strøm- og vandmålerne afmåles trin for trin.

Siden 2012 har ARBURG benyttet sig af følgende Quentic-moduler med godt resultat:

  • Quentic Core
  • Arbejdsmiljø
  • Risiko og Auditeringer
  • Farlige Stoffer
  • Legal compliance
  • Miljøstyring
  • Processer

"I de seneste tre år har vi registreret over 2.000 affaldsprocesser med softwaren – og i dag kan vi nemt analysere disse data og med et tryk på en knap gengive dem i overskuelige tabeller. Disse omfattende evalueringsmuligheder er en stor fordel ved Quentic."

Test Quentic gratis i 14 dage.