Alfred Kärcher, en veletableret virksomhed fra Winnenden, Tyskland, er en frontløber inden for miljøbeskyttelse. Højtryksrenser- og gulvvaskerproducentens bredt anlagte miljøstyringsafdeling arbejder kontinuerligt på at optimere virksomhedens miljøpræstation.

Kärcher har siden 2010 anvendt softwaren Quentic til at indsamle og analysere affald, forbrugsdata og miljønøgletal af enhver art og til at inddrage disse, når der skal træffes strategiske beslutninger.

Selvom virksomheden oprindeligt etablerede sig inden for opvarmning, lykkedes det i 1950 for Kärcher at få sit gennembrud inden for rengøringsteknik. Siden da har virksomhedens produkter, herunder højtryksrensere og gulvvaskere, sørget for renligheden i private hjem og kommercielle ejendomme. Med omkring 11.300 medarbejdere verden over og en omsætning på mere end €2,2 mia. har Alfred Kärcher GmbH siden grundlæggelsen i 1935 indtaget den globale førerposition inden for rengøringsteknik.

Kärcher hører til blandt de første virksomheder, som lod sig certificere i henhold til miljøledelsesstandarden ISO 14001, der blev offentliggjort i 1996. Siden indførelsen af miljøledelsessystemet dokumenteres alle miljørelevante data derfor omhyggeligt. Virksomhedens økoregnskaber, miljønøgletal og for slet ikke at tale om miljøpræstationen anskueliggøres og optimeres uafbrudt i overensstemmelse med den kontinuerlige forbedringsproces.

"Vi var på udkig efter en software, der både kunne bruges til at udarbejde vores økoregnskaber samt til indsamling og analyse af vores forbrugstal og affaldsdata. Det drejer sig i sidste ende om en ikke ubetydelig mængde data," forklarer Andreas Mayer. Den verdensførende producent af rengøringsteknik har siden 2010 haft gode resultater med at anvende softwaren Quentic til sin miljøstyring. I modulet Miljøstyring registrerer den miljøledelsesansvarlige på den pågældende lokalitet samtlige forbrugsdata, som f.eks. strøm, gas, vand og affald. Hvad der tidligere var et tidsrøvende behandlingsarbejde i uoverskuelige tabeller, registreres nu i et struktureret og ajourført format og kan, alt efter brugerens adgangsrettigheder, tilgås fra alle lokaliteter. Det særlige ved dette er, at alle forvaltnings- og produktionslokaliteters forbrugsdata registreres på dækkende og decentraliseret vis. Da Quentic betjenes via en almindeligt brugt webbrowser, kan denne fleksible registrering foretages uanset geografisk placering.

Med henblik på kontinuerlig overvågning af sine miljøprogrammer og -mål samt realisering af samtlige aspekter af bæredygtig virksomhedsudvikling på sine lokaliteter benytter Alfred Kärcher desuden funktionerne i Quentic-fagmodulet Risiko og Auditeringer. Andreas Mayer forklarer brugen af Quentic i praksis således: "De miljøledelsesansvarlige på de forskellige lokaliteter har ansvaret for at sammendrage de programmer, der gælder for hele virksomheden, i mindre, lokalitetsspecifikke opgavepakker samt for at identificere miljøaspekter på arbejdspladsen og registrere disse i onlinesoftwaren."

Overholdelse af lovgivningen er et yderst vigtigt tema for Kärcher. Med Quentics integrerede grænseflade til en miljølovgivningsdatabase kan de ansvarlige juridiske eksperter nemt og bekvemt finde frem til de juridiske forpligtelser, der gælder for virksomheden. De miljøledelsesansvarlige bedes derpå om at omsætte de pågældende juridiske forpligtelser i afpassede foranstaltninger på de enkelte lokaliteter. På den måde opfyldes og dokumenteres alle arbejdsmiljøbestemmelser samt miljølovgivningens bestemmelser efter forskrifterne. Denne database for forskriftsmæssig handlen danner sammen med virksomhedens analyserede miljønøgletal et solidt grundlag for alle miljømæssige beslutninger.

Siden 2010 har Alfred Kärcher benyttet sig af følgende Quentic-moduler med godt resultat:

  • Quentic Core
  • Risiko og Auditeringer
  • Farlige Stoffer
  • Legal compliance
  • Miljøstyring

„Quentic giver os som global virksomhed, mulighed for at standardisere alle miljørelevante processer og skabe maksimal gennemskuelighed. Det betaler sig ikke kun rent miljømæssigt, men også økonomisk.“

Test Quentic gratis i 14 dage.